Show simple item record

dc.contributor.advisorLiland, Kristian Hovde
dc.contributor.advisorSnipen, Lars Gustav
dc.contributor.authorAlmestrand, Trude Haug
dc.date.accessioned2022-07-11T12:20:29Z
dc.date.available2022-07-11T12:20:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004548
dc.description.abstractGenome annotation is a process of identifying functional elements along a genome. By correctly locating and finding the information stored within a sequence, knowledge about structural features and functional roles can be revealed. With the number of sequences doubling approximately every 18 months, there is a severe need for automatic annotation of genomes. Today there are many different annotation software tools available, however they produce far from perfect results. Here a new project, DeepGene, is presented. Using data from the RefSeq prokaryotic database we have started an effort to improve on the prokaryotic genome annotation process. This thesis presents the initial efforts of said improvement with a focus on discerning between coding and non-coding sequences using upstream sequence data from open reading frames. Using the 15 prokaryotic genomes available in the RefSeq database, upstream data was retrieved and processed into two datasets, and were then trained using several popular classification models. The performance of the models was compared with a standard annotation tool to create a general baseline for our model. The models created from the datasets show many similarities in terms of metrics. With the K-mer data having a mean precision at 0.22 and mean recall of 0.74, and the sequential data having a mean precision at 0.30 and mean recall at 0.77. Both the datasets performed worse than our standard annotation software with a mean recall and precision of, respectively, 0.83 and 0.82. As far as upstream sequences are concerned, the models managed to pull all the information available from both datasets. The initial results gave limited information in terms of classification and motif presence indicating that other attributes surrounding the genome should be looked at for a possible improvement on the annotation problem. An ideal step forward is to expand into a pipeline so that the complex false negative classifications may be explained.en_US
dc.description.abstractGenomannotering er en prosess som skal identifisere funksjonelle elementer langs et genom. Ved å finne informasjonen lagret i en sekvens kan man avsløre kunnskap rundt strukturelle og funksjonelle roller. Ettersom antall sekvenser dobler rundt hver 18. måned er det et sterkt behov for automatisk gjenkjenning av genomer. I dag er det mange tilgjengelige annoteringsverktøy, men de produserer langt fra perfekte resultater. Et nytt prosjekt ved navn DeepGene er her presentert. Ved hjelp av data fra RefSeq prokaryotiske database har vi startet et forsøk på å forbedre den prokaryotiske annoteringsprosessen. I denne oppgaven presenteres begynnelsen på forbedringen. Hovedfokuset var å skille mellom kodende og ikke-kodende sekvenser ved hjelp av sekvensdata oppstrøms for åpne leserammer. Ved å benytte seg av de 15 prokaryotiske genomene tilgjengelig i RefSeq databasen, ble oppstrømsdata hentet og prosessert til to datasett. Disse datasettene ble videre trent ved hjelp av populære klassifiseringsmodeller. Ytelsen til disse modellene ble sammenlignet med et standard annoteringsverktøy for å lage et generelt utgangspunkt til vår modell. Modellene trent av datasettet viser mange likheter når det kommer til ytelse. K-mer datasettet hadde en gjennomsnittlig presisjon på 0.22 og nøyaktighet på 0.74. Videre hadde det sekvensielle datasettet en gjennomsnittlig presisjon på 0.30 og en nøyaktighet på 0.77. Begge datasettene hadde dårligere resultater enn vårt standard annoteringsverktøy som hadde en gjennomsnittlig nøyaktighet og presisjon på henholdsvis 0.83 og 0.82. Når det kommer til oppstrømssekvenser klarer modellene å hente ut all informasjon tilgjengelig fra datasettene. Resultatene ga begrenset med informasjon når det kommer til klassifisering og motif-tilstedeværelse. Denne begrensningen indikerer at andre attributter rundt genomet bør undersøkes for en mulig forbedring rundt annoteringsproblemet. Et ideelt steg videre er å utvide modellene til en «pipeline» slik at komplekse falske negative klassifiseringer kan bli forklart.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleDeepGene : gene finding based on upstream sequence dataen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-KBen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal