Show simple item record

dc.contributor.authorRomundset, Kristin Cecilia Saue
dc.date.accessioned2012-09-12T09:11:48Z
dc.date.available2012-09-12T09:11:48Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-09-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186404
dc.descriptionStudier av germineringsegenskaper i Bacillus licheniformis-sporerno_NO
dc.description.abstractFlere studier har blitt utført for å beskrive germineringsegenskaper i forskjellige Bacillus licheniformis-stammer. Stammene har påviste forskjeller i operonet som koder for germineringsreseptoren GerA, som er forbundet med L-alanin-indusert germinering. For å studere funksjonen til GerA-reseptoren ble en disrupsjons-mutant, der deler av gerAA i gerA-operonet er fjernet, konstruert fra en av stammene som er inkludert i undersøkelsene, MW3. MW3 ligner typestammen, men to type I restriksjonsmodifikasjons- systemer er fjernet. Disrupsjonsmutanten ble benyttet til å konstruere to komplementeringsmutanter transformert med gerA fra MW3 og en annen stamme (NVH- 1032). Ytterligere tre stammer (NVH-B357, NVH-800 og NVH-1112) ble inkludert senere, og tre nye komplementeringsmutanter med gerA fra disse stammene ble konstruert. For å kartlegge uttrykk av gerA i komplementeringsmutanten sammenlignet med villtypen ble en real-time PCR-analyse gjennomført for gerAA, sigG og rpoB. Analysen ga relativ ekspresjon av gerA og sigG, som kontrollerer ekspresjon av reseptoren sammenlignet med et «house-keeping»-gen, rpoB, som uttrykkes relativt stabilt. Til å begynne med skal MW3 og dens komplementeringsmutant analyseres, og på bakgrunn av disse resultatene vil eventuelt flere stammer inkluderes i analysen. Germineringsanalysene viste klare forskjeller mellom de forskjellige stammene, som muligens kunne relateres til forskjeller i gerA-sekvensene. Disrupsjonsmutanten germinerte i liten eller ingen grad. En analyse med kalsium og dipikolinsyre som germinant ble utviklet for å omgå reseptormediert germinering. Foreløpige resultater viser uensartet germinering for de forskjellige stammene. Analyseresultatene viser at disrupsjonsmutanten kan germinere med disse germinantene til tross for at GerA mangler. På dette tidspunktet presenteres kun ett resultat fra real-time-PCR-analysen. Dette viser uttrykk av gerA gjennom sporulering av MW3. Det ser ut som tendensen er at gerAuttrykkes omtrent ti ganger høyere i komplementeringsmutanten sammenlignet med villtypen. Videre analyser er nødvendige før det er mulig å konkludere med noe.no_NO
dc.language.isoengno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleDiversity in germination response among Bacillus licheniformis strainsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470::General microbiology: 472no_NO
dc.source.pagenumber85no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record