Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJacobsen, Anniken Liljeberg
dc.date.accessioned2015-02-25T11:30:00Z
dc.date.available2015-02-25T11:30:00Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2015-02-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/277704
dc.description.abstractMelk og fermenterte meieriprodukter fra ulike dyr har i flere tusen år blitt brukt som human næringskilde. Fettinnholdet i kumelk er 3-4 g/100 g, hvor omtrent 95-98 % er i form av triglyserider. Resten er små mengder diglyserider, monoglyserider, fosfolipider, steroler og frie fettsyrer. De siste årene har det blitt fokus på bedre forståelse av helseeffekten av lipidene vi får i oss gjennom kostholdet vårt. Det å studere fettsyreprofiler i ulike fett og oljer, samt hvordan de forskjellige komponentene brytes ned i fordøyelsessystemet kan gi svar på hvorfor noen typer fett er bedre for kroppens helse enn andre. En metode for separasjon av triglyserider (TAG), diglyserider (DAG), og monoglyserider (MAG) ble utviklet og benyttet til å separere og analysere de nøytrale lipidene (NL) fra fordøyd kumelk ved fastfaseekstraksjon (SPE) og GC-MS. Lipidene brukt var ekstrahert fra helmelk av Devle et al. (2014), som separerte nøytrale lipider, frie fettsyrer (FFA) og fosfolipider (PL) for å studere gjensidige effekter av ex vivo protein- og lipidfordøyelse av melk. De nøytrale lipidene ble først separert fra FFA og PL ved SPE på en NH2-kolonne. Videre separasjon av TAG-, DAG-, og MAG-fraksjoner ble oppnådd ved å applisere NL i et lite volum på en ny NH2-kolonne. TAG ble eluert med 1,0 mL heptan:dietyleter (93:7), DAG med 3,0 mL heptan:dietyleter (93:7), og MAG med 3,0 mL kloroform:metanol (2:1). Fettsyreprofilen i fraksjonene var i overenstemmelse med det funnet av Devle et al. (2014) og indikerer at separasjonsmetoden ga et tilfredsstillende utbytte. Det ble funnet at fettsyrenes massefordeling i ufordøyd helmelk var 91,6 % TAG, 6,3 % DAG, 0,2 % MAG og 1,9 % FFA. Fettsyrenes massefordeling i ex vivo fordøyd helmelk ble funnet til å være 10,7 % TAG, 25,4 % DAG, 14,9 % MAG og 49,0 % FFA.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectSPEnb_NO
dc.subjectGC-MSnb_NO
dc.subjectLipidernb_NO
dc.subjectMelknb_NO
dc.titleAnalyse av TAG, DAG, og MAG i fordøyd kumelk ved off-line SPE-SPE og GC-MSnb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of TAG, DAG, and MAG in digested cow milk by off-line SPE-SPE and GC-MSnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Chemistry: 440::Analytical chemistry: 445nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Chemistry: 440::Organic chemistry: 441nb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO
dc.description.localcodeM-BIOTEKnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 3.0 Norge