Show simple item record

dc.contributor.advisorEgelandsdal, Bjørg
dc.contributor.advisorSlinde, Erik
dc.contributor.authorBjelanovic, Milena
dc.date.accessioned2020-04-03T09:53:55Z
dc.date.available2020-04-03T09:53:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-575-1498-3
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2650265
dc.description.abstractThe term known as meat quality is related to complex biochemical processes and changes that occur in the animal tissue before and after slaughtering. From an analytical point of view, the more factors describing meat quality that have been measured, the more compounds researchers would have liked to assess. The colour of fresh meat is one of the more important quality characteristics, appreciated at first glance, noted, and accepted or refused by consumers. The colour of the meat and meat products is also a result of complex physical, chemical, and biological post mortem (pm) processes. Thus, the errors in the production process can firstly be observed as a less optimal and characteristic colour of the product, thereafter followed by undesirable odour and flavour.en_US
dc.description.abstractBegrepet kjøttkvalitet er forbundet med komplekse biokjemiske prosesser og endringer som finner sted i dyremuskler før og etter slakting. Fra et analytisk synspunkt er det slik at, jo flere faktorer som beskriver kjøttkvalitet blir målt, dess mer komplett blir kvaliteten blir presentert. Fersk kjøttfarge er en av de viktigste kvalitetsegenskapene, verdsatt ved første blikk, notert, akseptert eller avist av forbrukerne. Fargen til kjøtt og kjøttprodukter er også et resultat av komplekse fysiske, kjemiske og biologiske post mortem (pm) prosesser. En feil i løpet av produksjonsprosessen kan resultere i mangel på optimal og karakteristisk produktfarge, etterfulgt av uønsket lukt og smak.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleQuality changes in lamb/sheep and beef meat with emphasis on its colour and flavouren_US
dc.title.alternativeKvalitets endringer i lam/sau og storfekjøtt med vekt på kjøttfarge og smaken_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Food science and technology: 600en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal