Show simple item record

dc.contributor.advisorUligh, Silvio
dc.contributor.advisorEkeberg, Dag
dc.contributor.authorMatre, Edvarda Wevling
dc.date.accessioned2019-09-03T12:16:34Z
dc.date.available2019-09-03T12:16:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612273
dc.description.abstractMicrocystins are hepatotoxic (liver toxic) heptapeptides produced by cyanobacteria. These compounds can occur in drinking water, recreational water and food originating from waterbodies. The compounds are highly toxic and are known to be a hazard for both humans and animals. The world health organization (WHO) has set a provisional guideline of 1 g/L in drinking water or a tolerable daily intake (TDI) of 0.04 g microcystin per kg body weight per day. There are more than 250 different microcystin congeners due to variations in the amino acid structure, mainly in position two and four. In the presented work, microcystins and other cyanopeptides were quantified in hepatopancreas and muscle crayfish tissue samples originating from a feeding trial conducted at The Norwegian Veterinary Institute (NVI). The purpose of the feeding trial was to investigate uptake and distribution of microcystins in crayfish. The feeding trial consisted of three groups of European noble crayfish (Astacus astacus), one control group and two groups receiving toxic cyanobacteria as feed or added in the water. The cyanobacteria used in the trial was Planktothrix rubesces (strain NIVA-CYA98), which is one of the species dominating Lake Steinsfjorden – the source of most crayfish used for consumption in Norway. The samples were analysed by liquid chromatography – mass spectrometry (LC– MS) and liquid chromatography– high resolution mass spectrometry (LC–HRMS). For structure elucidation we additionally used tandem (MS2 ) mass spectrometry and βmercaptoethanol derivatisation.nb_NO
dc.description.abstractMikrocystiner er hepatotoksiske (levertoksiske) heptapeptider produsert av cyanobakterier. Disse toksinene kan forekomme i drikkevann, rekreasjonsvann og mat fisket eller høstet fra vann. Forbindelsene er svært giftige og er kjent for å være en til fare for både mennesker og dyr. WHO har fastsatt en foreløpig grenseverdi på 1 μg / l i drikkevann eller et tolerabelt daglig inntak (TDI) på 0,04 μg mikrocystin per kg kroppsvekt per dag. Det finnes mer enn 250 forskjellige microcystiner, takket være variasjoner i aminosyrestrukturen, hovedsakelig i posisjon to og fire. I det presenterte arbeidet ble mikrocystiner og andre cyanopeptider kvantifisert i hepatopankreas- og muskelkrepsvevsprøver som stammede fra en fôringsstudie utført ved Veterinærinstituttet (NVI). Hensikten med fôringsatudit var å undersøke opptak og distribusjon av mikrocystiner i kreps. Eksperimentet besto av tre grupper Edelkreps (Astacus astacus), en kontrollgruppe og to grupper som mottok giftige cyanobakterier som fôr eller tilsatt i tankvannet. Cyanobakterien som ble brukt i forsøket var Planktothrix rubes (stamme NIVA-CYA98), som er en av artene som dominerende Steinsfjorden - kilden til de fleste kreps som brukes til mat i Norge. Prøvene ble analysert ved væskekromatografi - massespektrometri (LC–MS) og væskekromatografi– høyoppløselig massespektrometri (LC– HRMS). For å bestemme microcysteinenes struktur brukte vi i tillegg tandem (MS2 ) massespektrometri og β-merkaptoetanolderivatisering.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleQuantitative and qualitative analyses of cyanopeptides in crayfish using liquid chromatography – mass spectrometrynb_NO
dc.title.alternativeKvantitativ og kvalitativ analyse av cyanopeptider i kreps ved bruk av væskekromatografi - massespektrominb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-KJEMInb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal