Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEkeberg, Dag
dc.contributor.authorPauchon, Kari Anne
dc.date.accessioned2019-08-29T08:21:56Z
dc.date.available2019-08-29T08:21:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611529
dc.description.abstractThe understanding of the cereal disease caused by ergot (C. purpurea) is important with reference to wildlife and agriculture as ergot produces toxins. The sample set used in this study consisted of 66 Claviceps sclerotia from five distinct geographical locations: Eidsvoll, Larvik, Maridalen, Telemark (all in Norway) and Saskatchewan in Canada. Genotyping of the sclerotia revealed that the samples comprised of three Claviceps species: G1 (C. purpurea sensu lato), G2 (C. humidiphila) and G2a (C. arundinis). For screening and recognition of already classified and potentially novel toxins, diagnostic fragmentation filtering was applied for the extraction of the entire ergot alkaloid and indole-diterpenoid metabolome from the high-resolution mass spectrometry data. Principal component analysis and partial least squares revealed species-specific alkaloid patterns. G2a was found to be host specific.nb_NO
dc.description.abstractKunnskap om kornsykdommen som forårsakes av meldrøye, Claviceps purpurea (C. purpurea) er viktig med tanke på dyreliv og jordbruk ettersom meldrøyen produserer toksiner. Dataene består av 66 forskjellige prøver fra fem ulike geografiske lokasjoner: Eidsvoll, Larvik, Maridalen og Telemark (alle i Norge) og Saskatchewan i Canada. Genotype profelering av sklerotiene besto av 3 Claviceps arter: G1 (C. purpurea sensu lato), G2 (C. humidiphila) and G2a (C. arundinis). For skanning og gjenkjenning av allerede klassifiserte alkaloider og potensielt nye toksiner ble det brukt en diagnostic fragmentation filtering modul av ergot alkaloider og indole-diterpenoid på hele metabolomiske data fra høyt oppløsende masse spektrometrisk data. Principal component analysis og partial least squares avslørte art spesifikke alkaloid mønster. G2a ble funnet til å være vertsspesifikk.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleDiagnostic fragmentation filtering for the global LC-HRMS/MS analysis of ergot alkaloids and indole–diterpenoids in Norwegian and Canadian Claviceps speciesnb_NO
dc.title.alternativeDiagnostisk fragmenteringsfiltrering for globalanalyse av alkaloider og indol-diterpenoider fra meldrøye ved bruk av LC-HRMS/MS i norske og kanadiske Claviceps-arternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO
dc.description.localcodeM-KJEMInb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal