Show simple item record

dc.contributor.advisorStenstrøm, Yngve H.
dc.contributor.advisorEkeberg, Dag
dc.contributor.advisorDevle, Hanne
dc.contributor.advisorAarum, Ida Synnøve
dc.contributor.authorLøken, Morten Hvattum
dc.date.accessioned2018-11-26T13:16:23Z
dc.date.available2018-11-26T13:16:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574885
dc.description.abstractMålet med oppgaven var å syntetisere trimeren 5-((3-hydroksy-1-(4-hydroksy-3,5-dimetoksyfenyl)-2-(2-metoksyfenoksy)propoksy)metyl)furan-2-karbaldehyd (14). Denne trimeren er et mulig biprodukt av dampeksplosjon hvor ett dehydrert karbohydrat har reagert med lignin. Syntesen ble delt opp i to seksjoner. Det første steget var å syntetisere aryleteren, 3-hydroksy-1-(4-hydroksy-3,5-dimetoksyfenyl)-2-(2-metoksyfenoksy)propan-1-on (11). Syntesen av aryleteren 11 er basert på det kommersielt tilgjengelige alfaketonet, 3,5-dimetoksy-4-hydroksyacetofenon (4) som startmateriale. Dette ble gjort via en beskyttelsesreaksjon, halogenering og Williamson eterkobling. Det ble dokumentert spektraldata for tre nye forbindelser (8, 9 og 10) som ikke var kjent fra litteraturen. For å fullføre det første steget av syntesen ble det forsøkt to ulike aldolreaksjoner, det ble forsøkt en hydroksymetylering med vandig formaldehyd (37 % løsning) og en med paraformaldehyd. Paraformaldehyd reaksjonen ble utført bare en gang. Videre undersøkelse av paraformaldehydreaksjonen vil trolig føre til syntese av forbindelse 11.nb_NO
dc.description.abstractSynthetic studies towards the hetero-trimer 5-((3-hydroxy-1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)propoxy)methyl)furan-2-carbaldehyde (14). This hetero-trimer is a possible biproduct from steam explosion, where a dehydrated carbohydrate reacts with lignin. The synthesis was split into two sections. The first step was synthesis the aryl ether 3-hydroxy-1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)propan-1-one (11). The synthesis of compound 11 is based on the commercially available alpha-ketone 3,5 dimethoxy-4-hyroxyacetophenone (4). From this start material, the protected phenone (8) was produced. Compound 8 was halogenated (9) and combined with 2-methoxyfenol to produce compound 10. Spectral data for compound 8, 9 and 10 was documented, since there were no records of their data in the literature. To complete the synthesis of compound 11, two aldol reactions were tested. Combining a hydroxymethyl group to compound 10, with aqueous formalin (37 % wt) and paraformaldehyde. The paraformaldehyde reaction was only tested once. Further examination of the paraformaldehyde reaction could lead to the synthesis of compound 11.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSyntese av 5-((3-hydroksy-1-(4-hydroksy-3,5-dimetoksyfenyl)-2-(2-metoksyfenoksy)propoksy)metyl)furan-2-karbaldehyd og undersøkelse av mulige endringer av lignin etter dampeksplosjonnb_NO
dc.title.alternativeSynthesis of lignin substructure 5-((3-hydroxy-1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)propoxy)methyl)furan-2-carbaldehyde and it’s change after steam explosionnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-KJEMInb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal