Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorCarlsen, Harald
dc.contributor.advisorKrauss, Stefan
dc.contributor.advisorAngell Olsen, Petter
dc.contributor.authorZedell, Caroline
dc.date.accessioned2018-02-01T13:27:21Z
dc.date.available2018-02-01T13:27:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2481237
dc.description.abstractTankyrase 1 og 2 er multifunksjonelle proteiner som har viktige roller i mange cellulære prosesser. Den mest studerte funskjonen av tankyrase er regularingen av WNT/β-catenin signalveien og tankyraseinhibitorer utforskes som en terapautisk strategi for WNT/β-catenin drevet kreft. For sikker utvikling av tankyraseinhibitorer som terapuatiske midler er det viktig at alle potensielle effekter som tankyrase inhibering kan forårsake i målcellene er godt karakterisert. I denne studien ble cellulære effekter av tankyraseinhibitoren G007-LK analysert i tarmkreft cellelinjen RKO hvor vekst ikke blir påvirket av G007-LK behandling. Analyse av RNA sekvenserings data viste at behandling med G007-LK på RKO celler resulterte i oppregulert transkripsjon av gener involvert i kolesterol biosyntese. Måling av cellulære kolesterolnivåer viste at RKO celler behandlet med G007-LK inneholdt økte mengder kolesterol. Analyse av funskjonelle konsekvenser av økte kolesterolnivåer viste at RKO celler behandlet med G007-LK hadde økt antall lipid rafts i plasma membranen og økte cellulære nivåer av 24S-hydroksykolesterol og 25-hydroksykolesterol. Samlet sett har dette arbeidet vist at inhibering av tankyrase ved G007-LK øker de cellulære kolesterol nivåene i RKO celler og det er for første gang sett en mulig sammenheng mellom tankyraseaktivitet og regulering av cellulære kolesterol nivåer.nb_NO
dc.description.abstractTankyrases are multifunctional proteins that have important roles in many cellular processes. The most studied function of tankyrase is regulation of WNT/β-catenin signaling pathway and tankyrase inhibitors are explored as a therapeutic strategy for WNT/β-catenin driven cancers. For safe development of tankyrase inhibitors as therapeutic agents it is important that all potential effects that tankyrase inhibition might cause on the targeted cells are well characterized. In this work the cellular effect of the tankyrase inhibitor G007-LK was analyzed in the colorectal cancer RKO cell line that is insensitive to growth inhibition by G007-LK treatment. Analysis of RNA sequencing data showed that G007-LK treatment of RKO cells resulted in up regulated transcription of genes involved in cholesterol biosynthesis. Measurement of cellular cholesterol levels revealed that G007-LK treated RKO cells contained increased amounts of cholesterol. Analysis of functional consequences of the increased cholesterol levels showed that G007-LK treated RKO cells had increased amounts of lipid rafts in the plasma membrane and increased cellular levels of 24S-hydroxycholesterol and 25-hydroxycholesterol. Altogether, this work have shown that inhibition of tankyrase by G007-LK increases the cellular cholesterol levels in RKO cells and presents for the first time a possible link between tankyrase activity and regulation of cellular cholesterol levels.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleIdentification of a novel function of tankyrase : inhibition of tankyrase catalytic activity leads to increased cellular cholesterol levelsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.description.localcodeM-KBnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal