Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSyslak, Håvar
dc.date.accessioned2014-08-06T11:31:00Z
dc.date.available2014-08-06T11:31:00Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/216797
dc.description.abstractSom en del av denne studien har det ved en litteraturstudie blitt forsøkt å belyse dagens kunnskapsstatus rundt marin plast i norske kyst- og havområder. Det viser seg at 80-90 % av marint avfall som avsettes langs Norges strender består av plast. Det har samtidig blitt observert økende mengder plastavfall avsatt langs Norges strender fra 2011-2013. Mengde og sammensetning av plast, som inntas av havhester (Fulmarus glacialis) reflekterer situasjonen rundt marint plastavfall til havs. I perioden 2005-2009 hadde 52% av havhester innhentet fra Lista i Vest-Agder mer enn 0,1 gram plast i magen, noe som er 3% nedgang fra perioden 2002-2006. Det observeres ingen klar trend i plastmengder fra havhesten ved Lista, men er derimot økende for sørvestlige deler av Nordsjøen. Det observeres samtidig at havhester inntar mindre plast i nordligere havområder, som er grunnet avtagende mengder marint plastavfall mot nordligere havområder. Nok et mål for denne studien var å forsøke å finne en korrelasjon mellom konsentrasjoner av persistente organiske miljøgifter (POPs) adsorbert til inntatt plast fra havhester, og POPs- konsentrasjoner detektert i havhestenes levere. Inntatt plast, lever- og muskelvev fra åtte havhester innsamlet fra Nord-Troms og Vest- Finnmark i 2012 ble analysert for organiske persistente miljøgifter (POPs), som polyklorerte bifenyler (PCB), typiske klorerte pesticider og polybromerte difenyletere (PBDE). Alle havhestene hadde plast i magen i ulik grad, alt bestående av brukerplast, der 37,5% av havhestene hadde inntatt mer enn 0,1 gram plast. Ingen korrelasjon kunne påvises mellom PCB-konsentrasjoner i plast inntatt av havhestene og PCB-konsentrasjoner akkumulert i havhestenes levre. Det ble heller ikke funnet noen slik korrelasjon for de fleste klorerte pesticider, bortsett fra heksaklorbenzen (HCB). HCB- konsentrasjoner som ble funnet i levrene til havhestene korrelerte med HCB-konsentrasjoner i den inntatte plasten fra havhestene (R2=0,61441, P=0,0213). En korrelasjon mellom PBDE-konsentrasjoner i inntatt plast fra havhest og PBDE- konsentrasjoner i havhestens levre, kunne påvises, da PBDE (BDE-47) kun ble detektert over deteksjonsgrensen i plast fra to av åtte havhester. Videre ble det verken observert noen korrelasjon mellom antall inntatte plastbiter fra havhestene og POPs-konsentrasjoner i havhestenes levre, eller mellom vekten av den inntatte plasten og POPs-konsentrasjoner i havhestenes levre. As part of this study, literature has been reviewed to investigate the current status of knowledge on marine plastic debris in the surrounding waters of Norway and along the Norwegian coastline. It has been uncovered that 80-90% of all the marine debris that has been observed along the Norwegian coastline consists of plastic. The amounts of beached plastics collected seem to have increased from 2011-2013. The situation regarding plastic waste at sea is reflected by the amount and composition of plastics ingested by northern fulmars (Fulmasrus glacialis). In the period of 2005-2009, 52% of the northern fulmars collected at Lista in Vest-Agder had ingested more than 0,1 grams of plastics, which is 3% less than what was registered in the period 2002-2006. A trend in the amount of ingested plastics is not clear for Lista, but seems to be increasing in southwestern parts of the North Sea. In addition, plastic ingestion by northern fulmars tend to decrease towards highnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectMarin plastnb_NO
dc.subjectMiljøgifternb_NO
dc.subjectPOPsnb_NO
dc.subjectHavhestnb_NO
dc.subjectNorthern fulmarsnb_NO
dc.subjectPlastic ingestionnb_NO
dc.subjectPlastic wastenb_NO
dc.subjectMarine plasticnb_NO
dc.subjectMarine debrisnb_NO
dc.subjectPersistent organic pollutantsnb_NO
dc.subjectplastavfallnb_NO
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Miljøteknologi: 610nb_NO
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Miljøkjemi, naturmiljøkjemi: 446nb_NO
dc.titlePlastavfall i det marine miljø og som kilde for persistente orgraniske miljøgifter i norsk Arktisnb_NO
dc.title.alternativePlastic Waste in the Marine Environment and as a Source of Persistent Organic Pollutants in Norwegian Arctic Watersnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO
dc.relation.projectCLEANSEA FP7/2007-2013 nº 308370nb_NO
dc.description.localcodeM-KBnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel