Show simple item record

dc.contributor.authorNazari, Behman
dc.date.accessioned2014-07-31T11:08:55Z
dc.date.available2014-07-31T11:08:55Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-07-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/199089
dc.description.abstractPerfluorerte alkylstoffer (PFAS) er en fellesbetegnelse for en rekke fluorerte organiske stoffer som har blitt mye brukt de siste 50 årene. PFAS kan ha skadelig effekt på dyr og mennesker dersom konsentrasjonen blir for høy. Målet med oppgaven har vært å utvikle en kvantitativ metode for analyse av 18 utvalgte PFAS (PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PENA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA, PFHxDA, PFOcDA, PFBS, PFHxS, PFOSA, PFOS og PFDS) i vannprøver. I dette studiet ble det utviklet en metode med HPLC-ESI --QqQ-MS/MS i multiple reaction monitoring (MRM). Optimaliseringen ble utført ved å bruke 75 pg/µL av de ulike PFASstoffene. Analyttene ble separert på C18-kolonne, 300 ACE 3- (75x2,1 mm i.d 3µm). Tuning og kalibrering av massespektrometeret ble utført med polypropylene glycol (PPG) løsning for Q1 og Q3 både for positive og negative ioner. Syv standarder fra 1 – 200 pg/µL ble brukt for å lage kalibreringskurver og til å finne metodens linearitet. Kalibreringskurvene til alle PFAS stoffene gav linearitet på R 2 ˃ 0,95 som er den nedre grense for en godkjent linearkalibreringskurve. Deteksjonsgrense (LOD) er brukt som nedre grense til det lineære området, den høyeste standarden ble brukt som øvre grense for linearitet. Relativt responsfaktor (RRFi) ble beregnet for alle standardene i det lineære området av de ulike stoffene. Relativt responsfaktor for hver spesifikk forbindelse hadde variasjon på +/- 10 % fra middelverdi for alle PFAS stoffene med unntak for PFOA. Standard 1 og 7 for PFOA hadde et avvik på henholdsvis + 13 % og + 12 %. Muligens årsak kan være kontaminering av PFOA i kolonnen. For de fleste PFASs LOD og kvantifiseringsgrense (LOQ) var henholdsvis på ca. 0.2-1 pg/µL og 0.5-2 pg/µL, med unntak for PFOcDA og PFOA. For PFOcDA ble LOD og LOQ henholdsvis 5 pg/µL og 10 pg/µL, LOD og LOQ for PFOA kunne ikke bestemmes grunnet at injektorsystemet ble kontaminert. Tre kontrollprøver med kjent konsentrasjoner (5, 25 og 50 pg/µL) ble brukt for å validere nøyaktigheten til metoden. Nøyaktigheten til dette forsøket ble funnet til å være veldig nært den sanne verdig til alle PFAS stoffene. Gjenvinningsprosenten ble 93 – 109 % for de tre kontrollprøvene for de utvalgte PFAS stoffene. Størst avvik var i kontrollprøven med en konsentrasjon på 5 pg/µL, og avviket var størst for PFOA og PFOcDA.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU), Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Kinanb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectAnalysis of PFAS in waternb_NO
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Organisk kjemi: 441nb_NO
dc.titleMetodeutvikling for kvantitative analyse av perfluorerte alkylerte stoffer i vann med høyoppløselig væske kromatografi og tandem massepektrometri (HPLC-MS/MS)nb_NO
dc.title.alternativeDevelopment of a method for the quantitative analysis of perfluorated alkyl compounds in water using liquid chromatography and tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO
dc.description.localcodeM-KJEMInb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal