Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKarlsen, Kristine Levang
dc.date.accessioned2014-07-28T10:39:16Z
dc.date.available2014-07-28T10:39:16Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-07-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/198604
dc.description.abstractThe physiological and social changes that follows aging have long been of interest for scientists around the world, and the effect of diet on aging and longevity through epigenetic mechanisms has become highly topical. Different natural food components, such as plant extracts and biochemical compounds, have the ability to change epigenetic traits, including DNA methylation and histone modifications, and may in turn affect aging and lifespan. Epigenetic traits include biochemical alterations to the DNA sequence and to the tails of the histones that do not alter the DNA sequence, but have the ability to alter gene expression. Changes in such epigenetic traits are thus linked to various diseases, and provide great prospects for future medical research. The honey bee (Apis mellifera) serves as a promising and suitable model organism to address such aspects due to its short lifespan and the fact that it has an epigenetic machinery homologous to humans and other mammals. This thesis aim to test the three substances curcumin (from the turmeric plant), folic acid (vitamin B9), and cyanocobalamin (vitamin B12) on longevity, food consumption, and epigenetic traits such as DNA methylation and histone acetylation in the honey bee. This will be conducted by thoroughly monitoring the bees during the lifespan studies in regards to food consumption, and by using DNA extraction, western blot and ELISA to look for changes in epigenetic traits. The results showed a significant impact on lifespan for all three substances, but no significant differences in global DNA methylation levels. No results were obtained for histone acetylation due to shortcomings with the method. Moreover, no differences in food consumption were observed. These results provide opportunities for future studies on epigenetic states using curcumin, folic acid, and cyanocobalamin, and also give prospects for future studies related to the effects of purified biochemical compounds. To my best knowledge, this is the first time life- extending effects from curcumin have been found in the honey bee. De fysiologiske og sosiale forandringene som følger aldring har lenge vært av interesse for forskere verden rundt, og effekten av diett på aldring og levetid gjennom epigenetiske faktorer har blitt svært dagsaktuelt. Forskjellige matkomponenter, som planteekstrakter og andre biokjemiske komponenter, har evnen til å endre epigenetiske trekk som DNA metylering og histonmodifikasjoner, og slik påvirke aldring og levetid. Med epigenetiske trekk menes biokjemiske endringer på DNA sekvensen og på histonhalene som ikke påvirker sammensetningen av selve DNA sekvensen, men som har evnen til å endre genuttrykk. Endringer i slike epigenetiske trekk er ofte forbundet med forskjellige sykdommer, og gir store muligheter for fremtidig medisinsk forskning. Honningbien (Apis mellifera) tjener som en lovende og velegnet modellorganisme for å adressere slike aspekter grunnet dens korte levetid, og det faktum at den har et epigenetisk maskineri homologt med mennesker og andre pattedyr. Denne oppgaven har som mål å teste de tre stoffene curcumin (fra gurkemeie), folsyre (vitamin B9), og cyanokobalamin (vitamin B12) på levetid, matinntak og epigenetiske trekk som global DNA metylering og histonacetylering i honningbier. Registrering av matinntak vil gjennomføres ved daglig oppfølging og overvåking av biene gjennom overlevelsesstudiene, mens eventuelle endringer i epigenetiske trekk vil undersøkes ved hjelp av DNA ekstraksjon, western blot og ELISA. Resultatene i denne oppgaven viste at alle tre stoffene hadde signifikant effekt på levetid, men ikke på nivåer av global DNA metylering. Ingen resultater var oppnådd ved undersøkelser for endringer i histon acetylering, dette på grunn av svakheter ved metoden. Videre ble det ikke funnet forskjeller i matinntak mellom noen av behandlingene. Disse resultatene gir utsikter for fremtidige studier av forandringer på epigenetiske trekk ved bruk av curcumin, folsyre og cyanokobalamin. Resultatene gir også prospekter for fremtidige studier relatert til effekten av rensede biokjemiske forbindelser som kosttilskudd. I henhold til min kunnskap er dette første gang curcumin har vist forlengelse av levetid i honningbier.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectEpigeneticsnb_NO
dc.subjectDNA methylationnb_NO
dc.subjectLifespannb_NO
dc.subjectCurcuminnb_NO
dc.subjectFolic acid (vitamin B9)nb_NO
dc.subjectCyanocobalamin (vitamin B12)nb_NO
dc.subjectHoney bee (Apis mellifera)nb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk mikrobiologi: 715nb_NO
dc.titleThe effect of curcumin, folic acid, and cyanocobalamin on longevity and global DNA methylation levels in the honey bee (Apis mellifera)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.embargo2017-05-15
dc.source.pagenumber71nb_NO
dc.description.localcodeM-BIOTEKnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel