Show simple item record

dc.contributor.advisorLea, Tor
dc.contributor.advisorKleiveland, Charlotte
dc.contributor.advisorHult, Lene Olsen
dc.contributor.authorHaugbro, Tarjei
dc.date.accessioned2012-10-03T10:42:57Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-10-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186626
dc.description.abstractDet har blitt vist at det vil oppstå en svak inflammatorisk respons etter et måltid. Det har også blitt vist økte nivåer av LPS i plasma etter et måltid og en hypotese går ut på at økte nivåer av LPS kan være med å bidra til denne inflammatoriske responsen. Nivået av gallesyrer i blodet vil også øke etter et måltid, og kan derfor tenkes å påvirke den inflammatoriske responsen i monocytter i plasma. Den humane monocyttcellelinjen U937 ble brukt for å se på virkningen av stimulering med den TGR5 spesifikke agonisten betulinsyre/gallesalter og LPS på monocytter. Innledende forsøk viste at U937 cellene uttrykker mRNA for gallesyrereseptoren TGR5. Aktivering av TGR5 med betulinsyre/salter av gallesyrene CDCA og DCA gav økt fosforylering av MAPK signalveiene ERK1/2, JNK og p38. I oppgaven ble det også sett på hvorvidt stimulering med betulinsyre/gallesalter, LPS og kostimulering med disse hadde en effekt på NF-κB aktivitet og cytokinproduksjon i U937 cellene. Stimulering kun med betulinsyre ga en svak økning i NF-κB aktivitet. Stimulering med LPS førte til en kraftigere økning i NF-κB aktivitet, mens kostimulering førte til en synergistisk effekt. På cytokinproduksjon hadde stimulering med betulinsyre eller gallesalter alene ingen effekt. Stimulering med LPS gav en markant økning i cytokinproduksjon, mens kostimulering med enten betulinsyre eller gallesalter sammen med LPS gav en synergistisk effekt. Resultatene fra denne oppgaven viser en synergistisk effekt ved kostimulering med gallesyrer og LPS. Dette kan tyde på at gallesyrer er med på å øke til den svake inflammatoriske responsen som har blitt vist å oppstå etter inntak av et måltid.
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleMolekylære mekanismer i samspillet mellom Toll-liknende reseptor 4 (TLR4) og gallesyrereseptor (TGR5) i en human monocyttcellelinjeno_NO
dc.title.alternativeMolecular mechanisms in the interplay between Toll-like receptor 4 (TLR4) and bile acid receptor (TGR5) in a human monocyte cell lineno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470::General microbiology: 472no_NO
dc.description.embargo2017-07-06
dc.source.pagenumber57no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record