Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelgesen, Lise Vermelid
dc.date.accessioned2013-10-28T12:51:34Z
dc.date.available2013-10-28T12:51:34Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-10-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186516
dc.description.abstractABSTRACT With the increasing weight problems in the population as a background, this project focused on alcohols role in people’s overweight issues. To identify students’ perceptions of alcohol-containing drinks as a source of calories, both a qualitative and a quantitative method were used. A series of interviews (n=63) were conducted, using students in a bar as interviewees. The participants were divided into three groups. Group one received a beer menu without any calorie information, group two received menus with the calories displayed, and the third group received menus that showed both calories and the amount of exercise needed to burn the calories. All of the menus offered the same beers, one regular and one calorie-reduced. Both of them were offered as 0.4 liter and 0.5 liter. The students were then asked what they would order from the menu they were presented with, and what made them chose the beer they chose. The study showed that the third group was more inclined to choose calorie-reduced beer(37% compared to 15% and 8% in group one and two), and fewer of the students chose to drink the biggest size available of the regular beer(from 70% choosing this beer in group two to 47% in group three). Besides the effect of listing work out needed to burn calories as a way of getting people to drink less and calorie-reduced, the interviews revealed that the main factors determining students choice of drinks are size, calorie content, price and taste. The study also revealed that there is little interest among students for listing calories in menus, and that students seem to not care about calories when they are out drinking. The interviews were followed up with an online questionnaire (n=133) that revealed that many students are concerned about gaining weight. The students are knowledgeable about general nutrition and daily requirements. When it comes to alcohol-containing drinks and calorie intake on days they drink alcohol however, the students’ knowledge is poor. They do relate drinking of alcohol to overweight and some are interested in having calorie content listed in menus and labels containing calorie information on bottles. Half of the students would also be inclined to choose different drinks, drink less or both if they got to know how much they would have to work out for each drink they had. Still, both taste and price are more important factors to the students than calorie content when they decide what to drink. 52% meant however that labels with calorie content will be somewhat useful to their drinking choice. The main finding in this study was the fact that almost all students do not care about calories when they are out drinking. They do however care to change drinking behavior if the calorie information is shown to them in an easy, understandable way, like minutes of work-out. SAMMENDRAG Med bakgrunn i de økende problemer med overvekt i samfunnet, fokuserte dette prosjektet på alkoholens rolle i befolkningens overvektproblemer. For å finne ut av hvordan studenter oppfatter alkoholholdig drikke som en energikilde som bidrar til overvekt, ble både en kvalitativ og en kvantitativ metode brukt. Det ble gjennomført en intervjurunde(n=63) med studenter i en bar, hvor studentene ble presentert en ølmeny. Studentene var delt inn i tre grupper, som fikk ulike menyer. Gruppe en fikk en meny uten kaloriinformasjon, gruppe to fikk en meny som viste kaloriinnholdet i de ulike øltypene mens gruppe tre fikk en meny som viste både kaloriinnhold og den mengden trening som behøves for å forbrenne kaloriene fra den enkelte ølen. Alle menyene tilbød de samme øltypene, en vanlig og en kaloriredusert. Begge som både 0,4 liter og 0,5 liter. Forskningen viste at gruppe tre var mer tilbøyelig til å velge kaloriredusert øl(37 % i forhold til 15 % og 8 % i gruppe en og gruppe to) og færre av studentene valgte den største størrelsen av den ølen med høyest kaloriinnhold(fra 70 % som valgte denne ølen i gruppe to til 47 % i gruppe tre). I tillegg til effekten det ga å oppgi nødvendig treningsmengde for å forbrenne kaloriene som en metode for å få forbrukere til å drikke mindre mengder og å velge kalori-reduserte varianter, viste intervjuene at hovedfaktorene for studenters valg av drikke er størrelse, kaloriinnhold, pris og smak. Studien viste også at det er liten interesse blant studenter for å ha menyer som inneholder kaloriinformasjon, og at de ikke bryr seg om kalorier når de er ute og drikker. Intervjuene ble fulgt opp av en elektronisk spørreundersøkelse(n=133) som viste at mange studenter er engstelige med tanke på vektøkning. Studentene har god kunnskap om generell ernæring og daglig inntak, men når det kommer til alkoholholdig drikke og kaloriinntak dager de inntar alkohol, er kunnskapen deres dårlig. De assosierer alkoholholdig drikke til overvekt, og noen er interessert i å ha kaloriinnhold tilgjengelig på flasker/bokser. Halvparten av studentene ville også være tilbøyelige til å velge en annen type drikke, drikke mindre eller både og, om de fikk informasjon om mengde trening som skulle til for å forbrenne kaloriene fra de ulike drikkene. Allikevel er både smak og pris mer viktige faktorer for studentene enn kaloriinnhold når det gjelder å bestemme hva de skal drikke. 52 % mente imidlertid at etiketter med kaloriinnhols ville vært litt nyttig når de skal velge drikke. Hovedfunnet i denne studien er faktumet at nesten ingen studenter bryr seg om kalorier når de er ute og drikker. De bryr seg imidlertid nok til å endre drikkevaner når kaloriinformasjonen blir gitt dem på en enkel, forståelig måte, som for eksempel antall minutter trening,no_NO
dc.language.isoengno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectAlcoholno_NO
dc.subjectoverweightno_NO
dc.subjectcaloriesno_NO
dc.titleStudents' perception of calories in alcohol-containing beveragesno_NO
dc.title.alternativeStudenters oppfatning av kalorier i alkoholholdig drikkeno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829no_NO
dc.source.pagenumber62no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel