Show simple item record

dc.contributor.authorGjørvad, Kine
dc.date.accessioned2012-09-20T12:12:30Z
dc.date.available2012-09-20T12:12:30Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-09-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186397
dc.description.abstractAbstract Dengue virus is a human pathogen transmitted by the mosquito Aedes Aegypti, causing a disease ranging from mild flu to potentially lethal hemorrhagic manifestations, with dengue fever and dengue hemorrhagic fever respectively. The virus has four serotypes DEN1-4 with secondary infection of heterologous serotypes that can cause severe disease symptoms due to antibody dependent enhancement (ADE). The virus has spread substantially the last decades, and today the disease is endemic in over 100 countries in tropical and sub-tropical regions, with almost half the human world population living in areas where dengue is at risk. There is no licensed vaccine against dengue commercially available today, due to a challenging immunologic effect that has not been compensated for yet. WHO has emerged that development of a vaccine against dengue is top priority, and the vaccine must be safe, efficient and affordable for those who need it. In order to overcome the threat of ADE, the vaccine must provide immunity against all four serotypes. Vaccine candidates have been designed with four monovalent serotype-specific antigens that will be combined into one “tetravalent” vaccine or one chimeric tetravalent peptide containing all the four monovalent antigens combined together. A sub-unit vaccine of envelope domain III (EDIII) has been demonstrated to be ideal antigens, as they have distinct epitopes in each serotype that has successfully provided immunity against all four serotypes. Molecular farming by using plants, in particular tobacco plants as green factories have many advantageous, such as (1) being a safe production platform for human vaccines; (2) it has the ability to process peptides similar to the humans processing; and (3) cost-effectiveness which is the most important factor to make vaccines available to poor people who need them. In this study, monovalent antigen EDIII4 and tetravalent antigen “Tetra” by combining all the four monovalent antigens together were introduced into nuclear and chloroplast genomes of tobacco. An ethanol inducible promoter T7 RNAP was utilized to control the expression of EDIII4 and Tetra in tobacco nuclear genome, whereas Prrn promoter which drives transcription of the plastid ribosomal RNA (rrn) operon was used to control the expression of EDIII4 and Tetra in tobacco chloroplast genome. For nuclear transformation, Agrobacterium-mediated transformation method was used; while biolistic particle gun bombardment was utilized in chloroplast transformation of tobacco. Regenerated putative transformants from both nuclear and chloroplast transformation experiments were produced and molecular methods including DNA and protein analyses as well as morphological characterization were carried out on the nuclear transformants. Verification of transcriptomic chloroplast transformants are in progress. The results obtained so far are reported in this thesis. Sammendrag Dengue virus er patogen for mennesker og overføres via myggen Aedes aegypti som forårsaker en sykdom som kan variere fra mild influensa til potensielt dødelige hemoragiske manifestasjoner, med henholdsvis dengue feber og dengue hemoragisk feber. Viruset har fire serotyper DEN1-4 med sekundær infeksjon av heterologe serotyper som kan forårsake alvorlig sykdomssymptomer på grunn av antistoff avhengig forsterkning (ADE). Viruset og vektoren har spredd seg betydelig de siste tiårene, og i dag er sykdommen endemisk i over 100 land i tropiske og sub-tropiske regioner, med nesten halvparten av verdensbefolkningen i dengue-utsatte områder. Det er ingen lisensiert vaksine mot dengue tilgjengelig i dag, grunnet den utfordrende immunologiske effekten (ADE) som ikke har blitt kompensert for ennå. WHO har utlyst at utvikling av en vaksine mot dengue er topp prioritet, og vaksinen må være trygg, effektiv og rimelig for de som trenger det. For å overvinne trusselen om ADE, må vaksinen gi immunitet mot alle fire serotyper. Vaksinekandidater har blitt designet med fire monovalente serotype-spesifikke antigener som skal kombineres til en "fireverdig" vaksine eller et kimerisk fireverdig peptid som inneholder alle de fire monovalente antigenene kombinert sammen. En sub-enhet vaksine av envelope domain III (EDIII) har vist seg å være ideelle antigener for en vaksine, siden de har forskjellige epitoper i hver serotype som har gitt immunitet mot alle fire serotyper. Molecular farming ved hjelp av planter, særlig tobakksplanter som grønne fabrikker, har mange fordeler. Blant annet er det en trygg produksjonsplattform for vaksiner til mennesker, det har evnen til å prosessere peptider på samme måte som mennesker og det har svært høy kostnadseffektivitet. Det er essensielt å gjøre vaksinen tilgjengelig for fattige mennesker som trenger dem og da må den være rimelig. I denne studien ble det monovalente antigenet EDIII4 og det kombinerte fireverdige antigenet "Tetra" introdusert i cellekjernegenomet og kloroplastgenomene til tobakk. En etanol-induserbar promoter T7 RNAP ble benyttet for å kontrollere genuttrykket av EDIII4 og Tetra i kjernetransformerte tobakker, mens Prrn promoter som driver transkripsjon av plastid ribosomalt RNA (prrn) operon ble brukt til å kontrollere uttrykket av EDIII4 og Tetra i kloroplastgenomene til tobakk. For kjernetransformasjon ble Agrobacterium-mediert transformasjon benyttet, mens en genkanon ble benyttet for å transformere kloroplastene. Molekylære DNA metoder ble anvendt for å bekrefte at kjernetransformerte tobakksplanter hadde integrert EDIII4 og Tetra genene. I tillegg ble protein analyser utført, samt morfologisk karakterisering. Det gjenstår å verifisere at de kloroplasttransformerte plantene har innsatt antigenene. Resultatene oppnådd så langt er rapportert i denne avhandlingen.no_NO
dc.language.isoengno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectDengueno_NO
dc.subjectMolecular farming in plantsno_NO
dc.subjectvaccineno_NO
dc.titleExpression of candidate dengue antigens in tobacco plants for future production of low-cost dengue vaccineno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical biochemistry: 726no_NO
dc.source.pagenumber103no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record