• Betydning av fruktose for kostrelaterte helseproblemer 

      Kolderup, Astrid (Master thesis, 2013-08-07)
      Synet på sukker som næringsmiddel har endret seg de siste ti-årene. Tidligere antakelser, som blant annet at sukker ikke virker fetende, er i dag erstattet med kunnskap om klare sammenhenger mellom sukkerinntak og sykdom. ...