• Ligninvalorisering ved bruk av enzymatiske cocktailer 

      Trondsen, Susann (Master thesis, 2018)
      Planters biomasse består i hovedsak av cellulose, hemicellulose og lignin, der lignin utgjør 15-40 % av plantens tørrvekt. Lignin er den nest mest forekommende polymeren på landjorda. Den er svært heterogen, avledet fra ...