• Stammespesifikk karakterisering av mikrobiota hos mødre og barn 

      Schanche, Melissa (Master thesis, 2014-07-31)
      En identifikasjon på art og stammenivå vil kunne gi utfyllende taksonomisk informasjonen utover den som allerede eksisterer basert på 16S rRNA genet. Denne informasjonen kan brukes til å gi et dypere innblikk i den bakterielle ...