• Undersøkelse av tørrfraksjonering av åkerbønner dyrket i Norge 

      Ertesvåg, Ingeborg Lea (Master thesis, 2020)
      I en verden med økende befolkning, er det nødvendig å øke matproduksjonen for å sikre nok mat. I Norge har bruk av belgvekster til mat økt de siste årene. Prosjektet FoodProFuture jobber med å utvikle kunnskap om produksjon, ...