Show simple item record

dc.contributor.advisorMaalen-Johansen, Ivar
dc.contributor.authorBjørnberg, Vegard
dc.date.accessioned2020-10-07T13:58:16Z
dc.date.available2020-10-07T13:58:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681629
dc.description.abstractOslo kommune har som mål å bli bedre på medvirkning fra tredjepart og interessenter i sine prosjekter. Det er en gjentakende problemstilling at publikum ikke får nok innsyn tidlig i byplanleggingen, og kommer derfor ikke med tilbakemeldinger før utbyggingen har startet. For å møte publikum på et tidligere stadium og vise hva slags planer kommunen har, er det et ønske om å satse på VR for å øke medvirkningen i tidligere fase. Hvordan kommunen kan ta i bruk VR til medvirkning er utgangspunktet for masteroppgaven. Oppgaven har som formål å utforske hvordan det kan lages 3D-modeller i VR for et bymiljø som egner seg på gatenivå. Oppgaven fokuserer på ulike programvarer, og hva slags type data, som egner seg til å lage 3D-modeller av bymiljø til bruk av VR. Siden det ikke foreligger noen standard til 3D-mesh per i dag for geodata produksjon, vil modellene bli definert ut ifra egendefinerte visuelle og geometriske krav.en_US
dc.description.abstractOslo municipality aims to improve on the involvement of third parties and stakeholders in their projects. It is a recurring issue that the public does not get enough insight early on in urban planning, and they therefore do not provide feedback until the development has begun. To meet the public in a former arena and show them what kind of plans the municipality has, it is a wish to invest in VR to increase participation in the earlier phase. How the municipality can use VR for participation is the starting point for the master's thesis. The purpose of the thesis is to investigate how 3D-models can be created in VR for a streetlevel urban environment. The thesis focuses on different software, and what kind of data, is suitable for creating 3D-models of urban environments for use of VR. As there is no standard for 3D-mesh as of today for geodata production, the models will be defined based on selfdefined visual and geometric requirements.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectGeomatikken_US
dc.subjectVRen_US
dc.subject3D-modellen_US
dc.titleUndersøkelse av 3D-modellering til VR for et bymiljø som egner seg på gatenivåen_US
dc.title.alternativeInvestigation of 3D-modeling for VR on a street-level urban environmenten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber94en_US
dc.description.localcodeM-GEOMen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal