• Kan Providencia alcalifaciens være en primærpatogen bakterie ved diaré hos hund? 

   Fauske, Aud Kari; Hirsch, Marit Næve (Bachelor thesis, 2006)
   Betydningen av P.alcalifaciens ved enteritter hos hund er omdiskutert. Bakteriologisk rutinelaboratorium ved Norges veterinærskole har høsten 2005 isolert P. alcalifaciens fra seks hunder som representerer fem forskjellige ...
  • Etikk og dyrevelferd i eksteriørbasert hundeavl 

   Schiøtz, Jenny Adamine Fløien; Skogstad, Veslemøy; Styrvold, Camilla (Bachelor thesis, 2018)
  • Dermatologisk sjampo til hunder med pyodermi 

   Andersen, Lars Øvre; Nordseth, Heidi Malene; Sprechler, Luise Boye (Bachelor thesis, 2019)
   I en tid med økende utfordringer når det gjelder multiresistente bakterier, har oppgaven hatt som overordnet mål å undersøke på hvilken måte bruk av dermatologiske sjampoer kan redusere antibiotikabruk i behandling av ...
  • Infrarød termografi som ikke-invasivt alternativ til rektal temperaturmåling hos katt i smådyrpraksis 

   Steringer, Maria Caroline; Cappelen, Maria Antonie Amaral; Tuhus, Karen Margrethe; Steen, Cecilie (Bachelor thesis, 2019)
   Måling av kroppstemperatur i smådyrpraksis blir som oftest utført ved hjelp av et rektaltermometer. Metoden har visse utfordringer: Stress og ubehag for pasienten, tidskrevende, utrygt for dyrehelsepersonell og sjanse ...
  • Forebygging av sykdom knyttet til felint leukemivirus og pleie av den viremiske pasienten - med fokus på vaksinering og dyrevelferd 

   Granås, Julie Bunes; Hasselgård, Camilla Krogstad; Lydersen, Charlotte Sigrid Marie (Bachelor thesis, 2019)
   I denne litteraturstudien har vi undersøkt effekten av tilgjengelige vaksiner mot FeLV, og samtidig drøftet validiteten av de foreliggende resultatene. Det er store forskjeller i design av studiene, noe som gir varierende ...
  • Råfôring av hund? En litteraturstudie av argumenter for og imot å fôre hunden med en diett basert på rått kjøtt 

   Hegstad, Haldis; Husby, Ingunn; Jensen, Trine Agersborg (Bachelor thesis, 2019)
   Råfôring er et omdiskutert tema. Det er mange påstander og bekymringer angående råfôring som i hovedsak handler om hundens og menneskers helse. I denne oppgaven har vi sett nærmere på enkelte ofte uttalte påstander og ...
  • Anestesi og analgesi hos kanin 

   Holen, Katarina; Ingvaldsen, Anine Zetterdahl; Isaksen, Tina Jernbekk (Bachelor thesis, 2019)
   Kanin er et populært kjæledyr i Norge, men har en mye høyere rapportert mortalitet forbundet med anestesi sammenlignet med hund og katt. Kompetanse om denne arten innenfor veterinærindustrien er derfor essensiell. Dette ...
  • Forekomst av L. monocytogenes og Campylobacter i rå melk fra melkekyr 

   Pálsdóttir, Elínborg Steinunn; Pedersen, Henriette Sofie Ross (Student paper, others, 2020)
   Denne oppgaven er en blanding av deskriptiv studie og litteraturstudie, der målet var å se på forekomst og smitteveier av L. monocytogenes og Campylobacter i rå melk fra ku. Vi utførte to prøveuttak med fire måneders ...
  • Mindre vaksinering av dyr og mennesker - Årsaker og konsekvenser for individ og samfunn 

   Hageberg, Hedda Emilie; Bunes, Malin; Kvikne, Thea Margrethe Stucki (Student paper, others, 2020)
   Vaksinemotstand er en stor helsetrussel og et voksende samfunnsproblem over hele verden. Denne systematiske litteraturstudien ser nærmere på den historiske bakgrunnen for utvikling av vaksinemotstand, belyser årsaker til ...
  • Kvalitativ atferdsvurdering av hund – samsvar mellom atferdsobservasjoner utført av dyrepleierstudenter 

   Johannessen, Cicilie S; Madsen, Henriette; Larsen, Maiken W (Bachelor thesis, 2020)
   I denne studien ser vi på samsvaret mellom flere observatører ved bruk av en kvalitativ atferdsvurdering (Qualitative Behavioural Assessment; QBA). Hundene i studien ble observert ved hjelp av en predefinert “fixed list” ...
  • Den problematiske hundeavføringen 

   Brenna, Hanne; Hardeberg, Anne Sofie Marie; Skjeggestad, Isabel (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvorfor og hvordan hundeavføring fjernes i Oslo, samt undersøke mulige miljøvennlige alternative metoder for håndtering av hundeavføring i en stor by. Vi gjennomførte en mindre ...
  • Behandling av Toxocara canis og Echinococcus multilocularis hos norske hunder og risiko for utvikling av anthelmintikaresistens 

   Apeland, Silje; Hauger Delbekk, Mathilde; Østvang Gundersen, Caroline (Student paper, others, 2020)
   Den norske hundepopulasjonen kan være bærer av mange endoparasitter. I denne oppgaven er hovedfokuset på den mest vanlige spolormen i norske hunder, Toxocara canis, og bendelormen Echinococcus multilocularis, som enda ikke ...
  • Akutt diaré hos valp - en litteraturstudie om vanlige årsaker og behandling 

   Brudberg, Ulrikke; Edlund, Annika; Homman, Susanne Alice (Student paper, others, 2020)
   Akutt diaré hos valp er vanlig og kan være forbigående, men kan også være kritisk. Vårt overordnede mål med denne litteraturstudien var å undersøke de vanligste årsakene og behandlingene når en valp får akutt diaré. Vi har ...
  • Fysiologiske endringer hos friske hunder ved veterinærbesøk 

   Fjeld, Maria de Meer; Olsson, Celine Natalie Badin; Vilhjálmsdóttir, Helga María (Bachelor thesis, 2020)
   For dyrehelsepersonell er det velkjent at mange hunder stresser ved dyreklinikkbesøk, men i hvilken grad er ukjent. Derfor ble det gjennomført en litteraturstudie og en klinisk studie som inkluderte 30 friske hunder. ...
  • 6 minuters gångtest hos hund - en litteraturstudie 

   Gabrielsson, Rebecca; Dijkstra, Hanne (Bachelor thesis, 2021)
   Inledning: Inom veterinärmedicin är behovet stort av fler objektiva mätmetoder som är validerade och reliabla. En mätmetod för funktionell kapacitet och träningstolerans som överförts från humanmedicin till veterinärmedicin ...
  • Risk Factors Associated with Crystalloid Fluid Therapy in Dogs and Cats 

   Jónsdóttir, Birna Sólbjört; Hidalgo, Beatriz de la Caridad Bergolla (Student paper, others, 2021)
   Background and aim: There is a continuous exchange of fluids and electrolytes between the body compartments and disturbances in the fluid balance can be fatal. Crystalloids are fluids that easily cross the intravascular ...
  • Smittevern på norske og utenlandske smådyrklinikker 

   Jaksland, Siri; Sandsnes, Tiril; Brenna, Yngvild Dahl (Student paper, others, 2021)
   Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvordan norske smådyrklinikker praktiserer smittevern, og vurdere dette opp mot smittevern på smådyrklinikker i utlandet samt publiserte retningslinjer. Vi gjennomførte en ...
  • Klinisk mastitt - en systematisk litteraturstudie om bruken og effekten av penicillinbehandling 

   Aashammer, Josefine; Langnes, Hanne; Max, Line; Tronsmoen, Heidi (Bachelor thesis, 2021)
   I denne systematiske litteraturstudien har vi undersøkt cure-rate for naturlig forekommende klinisk mastitt forårsaket av gram-positive bakterier hos lakterende melkekyr behandlet med penicillin G. Vi har også beskrevet ...
  • Forekomst av kjølbeinsfrakturer hos verpehøner – En litteraturstudie 

   Jacobsen, Elise; Haagaas, Kristian; Larssen, Katrine (Student paper, others, 2021)
   I denne litteraturstudien har vi undersøkt forekomst av kjølbeinsfrakturer hos verpehøner. Vi har undersøkt ulike risikofaktorer som alder, produksjon, driftsform og genetikk. Vi har funnet at prevalensen av kjølbeinsfraktur ...
  • Klinisk studie, topikal lidokainspray og dens effekt på responsen ved intravenøs kateterisering 

   Møller, Liisa Martine; Kolstad, Tonje Løken; Rosvold, Silje Kristine; Søfteland, Maren Heggernes (Bachelor thesis, 2021)
   For dyrehelsepersonell står ønsket om å minske smerte og stress for dyrene høyt. Venepunksjon har vist seg å skape en forøkelse i disse faktorene ved gjennomførelse av både blodprøvetaking og kateterisering av vene. Det ...