Select a community to browse its collections.

 • Hvordan påvirker utbyggingen av vindkraftverk omliggende kystlynghei? 

  Ekrol, Gunnhild Rødstøl (Bachelor thesis, 2023)
  Kystlynghei er en treløs, heipreget naturtype formet av beiting og brenning over tusenvis av år. Kystlynghei har sin utbredelse i et belte fra Portugal til Lofoten, men trues av arealendringer og opphørt skjøtsel. I Norge ...
 • Hold det vilt : hvordan lage skjøtselsplan for bynatur? 

  Stubberud, Kristin Lande (Bachelor thesis, 2023)
  Bynaturen ser ofte villere ut, men til gjengjeld ivaretar den økologi og kan bidra til å løse utfordringer i byene. Disse hensynene er nå i ferd med å bli så viktig i byplanleggingen, at det legger nye føringer for systemene ...
 • Bodø kommunes arbeid med fremmede skadelige karplantearter 

  Giri, Sarbani (Bachelor thesis, 2023)
  Oppgaven ser på ansvarsområder hos ulike instanser som arbeider med fremmede arter i Norge, og fordeling av dem. Den utdyper også om hva som definerer om en art er fremmed eller ikke i Norge, og begreper og regelverk ...
 • Vestby kommune sin overvannsstrategi 

  Bekkevold, Cecilia (Bachelor thesis, 2023)
  Klimaendringene skyldes menneskelig aktivitet, og klimaframskrivninger blir fremstilt på bakgrunn av to ulike utslippsscenarioer. Om verden følger samme utvikling som de siste ti årene, forventes det mer ekstremvær, deriblant ...
 • Naturguidens rolle og ansvar knyttet til sikkerhetsstyring i naturbasert reiseliv 

  Klevengen, Silje Marie (Master thesis, 2023)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan naturguider i Norge forstår sitt eget ansvar og sin rolle knyttet til sikkerhetsstyring i naturbasert reiseliv, og få bedre innsikt i sikkerhetsstyringssituasjonen og ...

View more