• Tverrfaglig masterprosjekt 2023 : Oslofjorden død eller levende 

   Ødegård, Ingrid Merete (Report, 2023)
   Oslofjordens økosystemer er under sterkt press knyttet til en rekke ulike menneskelige påvirkningsfaktorer, og i 2021 ble det vedtatt en nasjonal tiltaksplan for å bedre forholdene. I 2023 har åtte studenter ved fire ...
  • Tverrfaglig masterprosjekt 2023: TOWARDS - Lillestrøm 

   Ødegård, Ingrid Merete (Report, 2023)
   NMBUs bærekraftsarena TOWARDS – mot Bærekraftige Byer og Lokalsamfunn, har tre hovedtema som sitt fokus: 1. Grønne teknologier, 2. Sosial rettferdighet og helse, 3. Der folk lever livene sine. Med disse hovedtemaene har ...