Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEbert, Martin
dc.contributor.authorStene, Silje Njå
dc.coverage.spatialNorway, Sarpsborgen_US
dc.date.accessioned2021-01-15T12:10:00Z
dc.date.available2021-01-15T12:10:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2723265
dc.description.abstractDenne masteroppgaven i byggeteknikk og arkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet omhandler rehabilitering av den verneverdige teglsteinsbygningen St. Olavs Vold på Borgarsyssel museum i Sarpsborg. Arbeiderboligen fra 1840 har store fukt- og råteskader, og som følge av dette står den til forfall. Det haster med å redde bygningen, og Østfoldmuseene har gjennom statsbudsjettet fått midler til nødvendige tiltak. Målet er å innpasse utleielokaler og museumsvirksomhet i bygningen, samt gjennomføre rehabiliteringen så bærekraftig som mulig. Samtidig er det forhold rundt tekniske krav og vern som begrenser spennet i mulige tiltak. Det er en del utfordringer med å rehabilitere verneverdige bygninger. Med en vernet fasade reduseres mulige tiltak for å forbedre byggets bygningsfysiske egenskaper. Videre kan man ende opp i en posisjon hvor de kulturelle verdiene settes opp mot behovet til utbyggere og brukere av bygningen. I mangel på gode gjennomføringsplaner kan det ende med at brukbar bygningsmasse blir stående tom. Det er derfor et behov for å utvikle en diskusjonsmodell som tar for seg flere dimensjoner av en bærekraftig rehabilitering, og som samtidig vurderer vernehensyn. På denne måten kan verneprinsipper og bærekraftprinsipper forenes i én modell, og gi en forståelse for hvilke tiltak som må gå på bekostning av hverandre. Diskusjonsmodellen som utvikles i denne oppgaven gis tilnavnet ”ambisjonstrekanten”, og benyttes i vurderingen av prosjektets innfrielse av vern, funksjon og miljø. Det endelige løsningsforslaget, inn|blikk, fremmer bygningens eksisterende kvaliteter. Samtidig oppmuntrer det til ny bruk av bygningen. Løsningen spiller på lag med byggets nåværende tilstand, og de tiltak som gjennomføres er utviklet i tråd med bærekraftprinsipper og verneprinsipper.en_US
dc.description.abstractThis Master thesis in Structural Engineering and Architecture at The Norwegian University of Life Sciences provides an outline for a sustainable restoration of the listed workhouse St. Olavs Vold. The building was constructed in 1840 and is located at Borgarsyssel museum in Sarpsborg. As a consequence of standing vacant for years, the building has been exposed to severe water damage. At present, the building is on the verge of deterioration. The administration of Østfoldmuseene have expressed an interest in restoring the building and have received government funding towards this purpose. The goal is to build a museum area and a coworking area as part of the restoration, while at the same time restore the building as sustainable as possible. However, there are some technical demands and conservation considerations that need to be taken into account, which limit the actions that can be taken. There are several challenges involved when restoring a listed building. The building’s facade should be preserved, but this intention leads to restrictions on what can be done about the physical properties of the building. At the same time, one may end up in a position where conservation considerations need to be weighed against the demands of those who own and those who use the building. In a situation where there are no good plans to implement the required steps, the consequence may be that fully usable buildings end up standing empty. To navigate these potential pitfalls, a discussion model needs to be developed that explore different dimensions of a sustainable restoration, while at the same time considering cultural demand. In this case, you may integrate both conservation considerations and sustainable principles in one model. The discussion model that has been developed as part of this thesis is used to discuss the degree to which the project considers conservation, functional and environmental dimensions. The final draft, inn|blikk, highlights the building’s qualities. At the same time, the project encourages new ways to use the building. The solution considers the building’s current state and is developed in line with sustainable and conservation principles.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectbærekraften_US
dc.subjectbygningsvernen_US
dc.subjectrehabiliteringen_US
dc.subjectVitruviusen_US
dc.titleinn|blikk : et bærekraftig rehabiliteringsforslag til den verneverdige arbeiderboligen St. Olavs Volden_US
dc.title.alternativeinn|blikk : an outline for a sustainable restoration of the listed building St. Olavs Volden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140::Arkitektur- og designteori: 142en_US
dc.source.pagenumber185en_US
dc.description.localcodeM-BAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal