Show simple item record

dc.contributor.advisorLillebye, Einar
dc.contributor.authorLøvli, Ragnhild Helene
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-09-18T13:30:41Z
dc.date.available2020-09-18T13:30:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678554
dc.description.abstractEnsomhet og sosial distansering er i ferd med å bli en form for epidemi i mange land, og i de største byene i verden stilles det nå spørsmål ved om vi har designet byene våre for ensomhet. Levekårsundersøkelsen fra 2015 viste at 16 % av befolkningen er litt, ganske mye eller mye plaget av ensomhet. I England har de siden 2018 hatt sin egen minister for ensomhet, som jobber for å finne en løsning på denne utfordringen. For selv om vi bor tettere og fysisk nærmere hverandre, kan det likevel virke som om vi er mer alene og ensomme enn før.en_US
dc.description.abstractÅ opprettholde byen som et sted hvor man kan møte og interagere med andre mennesker blir derfor enda viktigere i tiden fremover. Byen skal være et sted man ønsker å være, og et sted man kan være sammen med andre. Arbeidet knyttet til ensomhetsforebygging skjer i svært liten grad i planleggingssektoren og det finnes få konkrete tiltak i de fysiske omgivelsene som er rettet mot å forhindre ensomhet.en_US
dc.description.abstract«Sosialiseringsvennlige byrom» undersøker hvilke fysiske, funksjonelle og sosiokulturelle forutsetninger som kan bidra til å gjøre byrom sosialiseringsvennlige og på den måten bidra til å forebygge ensomhet. Med bakgrunn i dokumentanalyser og litteraturstudier belyses tematikkens relevans og hvilke tilnærminger landskapsarkitekter og planlegger kan ha i dette arbeidet.en_US
dc.description.abstractResultatet er et evalueringsverktøy med forslag til 11 prinsipielle forutsetninger for sosialiseringsvennlige byrom. For å teste evalueringsverktøyet blir det gjort en evaluering av to byrom i Drammen. Resultatet av evalueringen blir brukt til å komme med noen forslag konseptuelle tiltak som vil bidra til å løfte sosialiseringsvennligheten i byrommene.en_US
dc.description.abstractLoneliness and social distancing are becoming an epidemic in many countries and in the largest cities in the world questions are being asked about whether we have designed our cities for loneliness. In the 2015 Living Conditions Survey from Norway 16% of the population reported feeling lonely sometimes, often or all the time. In 2018 the UK appointed their first Minister of Loneliness with the goal of working towards finding a solution to the challenge we are facing. Even though we move to the cities and are physically closer together, it seems as though we are more alone and feeling lonelier than ever before.en_US
dc.description.abstractTherefore, maintaining the city as a place where you can meet and interact with other people will become even more important in the future. The city should be a place where you want to be social and a place where you are not alone. So far, the planning sector has not been much involved with the work concerning how we can prevent loneliness. Therefore, we have yet to take many concrete measures in the physical environment to help with loneliness.en_US
dc.description.abstract“Sociability of public urban space” examines what physical, functional, and socio-cultural conditions may help make pro-social urban spaces and, in that way, help prevent loneliness. Based on document analysis and a literature study, the relevance of the theme is discussed and how from a landscape architect or planners view actions can be taken to increase the sociability of our public spaces.en_US
dc.description.abstractThe result is an evaluation tool with 11 principles for sociability of public urban spaces. An evaluation of two public spaces in Drammen shows how the proposed principles can be used.en_US
dc.description.abstractFinally, the findings from the evaluation are used to suggest how the two public spaces can increase their sociability.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFysisk planleggingen_US
dc.subjectFolkehelseen_US
dc.subjectPsykisk helseen_US
dc.subjectLonelinessen_US
dc.subjectLoneliness preventionen_US
dc.subjectEnvironmental planningen_US
dc.subjectPublic spaceen_US
dc.subjectPublic healthen_US
dc.subjectMental helseen_US
dc.titleSosialiseringsvennlige byrom : utforming av byrom som en del av det forebyggende arbeidet mot ensomheten_US
dc.title.alternativeSociability of public urban space : how urban design can help combat lonelinessen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Landskapsplanlegging: 236en_US
dc.source.pagenumber134en_US
dc.description.localcodeM-LAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal