Show simple item record

dc.contributor.advisorAndersen, Inger Lise
dc.contributor.authorRunningen, Jenny Kristine
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-08-21T12:48:04Z
dc.date.available2020-08-21T12:48:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673434
dc.description.abstractFormålet med dette studiet var å undersøke hvor stor grad velferdsparametere påvirkes av dyretetthet, gruppestørrelse, bingedesign og fôringssystem. På grunn av økt fokus på dyrevelferd både hos forbrukere og autoriteter har det blitt nødvendig å kunne dokumentere velferden. Ved å registrere forskjellige velferdsparametere kan velferden lettere overvåkes og forbedres der det er nødvendig. Høsten 2019 ble det utviklet en velferdsprotokoll for slaktegris ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet i Ås. I januar 2020 ble det rekruttert produsenter til å være med på prosjektet Griseløftet. Det ble gjort registreringer i totalt 80 besetninger, hvor av 20 er inkludert i denne oppgaven. Høy dyretetthet førte til økt andel griser med kroppssår, samt dårligere hygiene og flere møkkete griser. Bingedesign hadde også effekt på andel møkkete griser. Fôringssystemet påvirket forekomsten av kroppssår med tanke på konkurranse rundt fôringssted og drikkenipler. Type fôring og fôringsstrategi hadde ingen effekt på velferden. Gruppestørrelse hadde liten effekt på indikatorene i denne oppgaven.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the extent of how welfare parameters influence animal density, group size, pen design and feeding system. Because of increased focus on animal welfare for both consumers and authorities, it has been necessary to document the welfare. By registering different welfare parameters, the welfare may be improved and easier supervised.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectAnimal welfareen_US
dc.titleVelferd på slaktegris : effekt av sosiale faktorer og fôringssystemen_US
dc.title.alternativeWelfare for finishing pigs : effect of social factors and feeding systemsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.relation.projectGriseløfteten_US
dc.description.localcodeM-HVen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal