Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTerjesen, Geir
dc.contributor.advisorLunde, Lars
dc.contributor.authorMyrseth, Daniel Kristoffer
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-09-28T11:34:14Z
dc.date.available2019-09-28T11:34:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619212
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er gitt av Fakultet for matematiske realfag og teknologi (REALTEK) ved Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet (NMBU). For subsea-applikasjoner laget i duplex-materialer vil "Hydrogen Induced Stress cracking" (HISC) være et problem så lenge hydrogen er tilstede, grunnet den katodiske beskyttelsen. Dette gjør dimensjoneringsprosessen for slike anlegg og komponenter mer utfordrende. Målet med oppgaven er å redegjøre for HISC i henhold til duplex korrosjonsbestandige stål, samt utvikle og dimensjonere forbedrede t-forgreininger for bruk i subsea-applikasjoner. De ulike designforslagene må imøtekomme krav fra DNVGL-RP-F112, som er den drivende standarden for dimensjonering mot HISC i denne materialklassen.nb_NO
dc.description.abstractThis master's thesis is given by the Faculty of Mathematical Sciences and Technology (REALTEK) at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). For subsea applications made in duplex stainless steels, "Hydrogen Induced Stress Cracking" (HISC) will be a problem if hydrogen is present due to the cathodic protection. This makes the design process for such applications and components more challenging. The aim of the work is to account for HISC according to duplex stainless steels, as well as to develop and dimensioning improved pipe tee's for use in subsea manifolds. The various designs must meet the requirements of DNVGL-RP-F112, which is the driving standard for dimensioning against HISC in this material class.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSubseanb_NO
dc.subjectManifoldnb_NO
dc.subjectT-forgreiningernb_NO
dc.subjectDNVGL-RP-F112nb_NO
dc.titleHISC i duplex korrosjonsbestandige stål og optimalisering av super duplex rørkomponenternb_NO
dc.title.alternativeHISC in duplex stainless steels and optimization of super duplex pipe componentsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Materials science and engineering: 520::Metallurgy: 521nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Marine technology: 580::Offshore technology: 581nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Mechanical engineering: 570::Machine construction and engineering technology: 571nb_NO
dc.source.pagenumber134nb_NO
dc.description.localcodeM-MPPnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal