Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNathan, Einar
dc.contributor.advisorAurlien, Tormod
dc.contributor.authorMousavi, Zahra
dc.date.accessioned2018-11-12T08:45:25Z
dc.date.available2018-11-12T08:45:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571926
dc.description.abstractVannskader på trekonstruksjoner har vært et viktig tema i Norge. I 2014 hadde forsikringsselskapene i Norge mottatt 58 189 meldinger relatert til dette. Raskt tiltak er nødvendig ved slike tilfeller for å begrense skadeomfanget. Man kan nevne muggsoppskader som et vanlig eksempel på slike skader. (Matsson og Strensrød 2009) Noe som igjen kan føre til dårlig innemiljø og høye utbetalinger fra forsikringsselskapene. Temperatur og fukt påvirker treverk sammen, og bør alltid betraktes i sammenheng. Fuktighet kan transporteres gjennom trevirke både i dampform ved RF lavere enn 98% og som fritt vann ved RF høyere enn 98%. Diffusjon og konveksjon er derfor to viktige mekanismer tilknyttet til fuktskader av trehus. (Fukt i bygninger)nb_NO
dc.description.abstractWater damage to wood constructions has been an important theme in Norway. Insurance companies in Norway had received 58 189 messages related to this in 2014. Rapid measures are needed in such cases to limit the amount of injury. One may mention molding injuries as a common example of such injuries. (Matsson and Strensrød 2009) Something else can lead to poor indoor environment and high payments from insurance companies. Temperature and humidity affect woodwork together, and should always be considered in context. Moisture can be transported through wood both in steam form at RF less than 98% and as free water at RF higher than 98%. Diffusion and convection are therefore two important mechanisms associated with moisture damage of wooden houses. (Moisture in buildings)nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleUlike sjikts betydning for fuktbalanse til krysslimt tre (CLT)nb_NO
dc.title.alternativeImportance of different layers in cross laminated timber (CLT) regarding to moisture balancenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-BAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal