Show simple item record

dc.contributor.advisorTerjesen, Geir
dc.contributor.authorDrangevåg, Eirin
dc.date.accessioned2018-08-22T12:01:31Z
dc.date.available2018-08-22T12:01:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558862
dc.description.abstractIfølge stålstandarden Eurokode 3 skal tverrsnitt klassifiseres. Parameteren som benyttes til å etablere hvorvidt tverrsnitt påkjent av trykk og bøyning kan dimensjoneres plastisk er ikke definert med metode for å beregne verdien. Forskere har utviklet ulike metoder for å bestemme parameteren. Fakultet for realfag ønsket å få sammenlignet metodene og har initiert denne oppgaven. Enkelte av beregningene er kompliserte. Tverrsnittsklassifisering og stabilitetsberegninger utføres ofte samtidig og tar en del tid. Det var derfor også ønskelig å utvikle et regneark som utfører tverrsnittsklassifisering og enkle stabilitetsberegninger. Målet med denne oppgaven er å sammenligne fire metoder for å fastlegge plasseringen til den plastiske nøytralaksen. Videre skal det utvikles et dataprogram for å utføre tverrsnittsklassifisering samt for utvalgte tilfeller kontrollere tverrsnitts-, knekke- og vippekapasitet.nb_NO
dc.description.abstractThe standard for steel, Eurocode 3, specifies that cross-sections should be classified. The parameter used to determine whether a cross-section under bending moment and axial forces is of class 1 or 2 is not defined with a method for finding it. Scientist have developed methods to calculate the parameter. Faculty of Science and Technology was interested in the difference between these methods and initiated this project. Some of the calculations are complicated. Classification of cross-sections and capacity of stability calculations are often of interest simultaneously and are time-consuming. It was decided to develop a computer program to perform cross-section classification and simple stability calculations. The goal of this project is to compare four methods of determining the position of the plastic neutral axis. In addition, a computer program to execute cross-section classification and chosen cases of stability calculations will be developed.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectTverrsnittsklassifiseringnb_NO
dc.subjectDen plastiske nøytralaksennb_NO
dc.subjectKnekkingnb_NO
dc.subjectVippingnb_NO
dc.titleUtvikling av dataprogram for beregning av tverrsnittsklasser og stabilitet etter Eurokode 3 for I- og H-profilernb_NO
dc.title.alternativeDeveloping computer program to calculate crosssection class and stability for I and H profiles according to Eurocode 3nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500nb_NO
dc.source.pagenumber120nb_NO
dc.description.localcodeM-MPPnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal