Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKjos, Nils Petter
dc.contributor.advisorMydland, Liv Torunn
dc.contributor.advisorØverland, Margareth
dc.contributor.advisorTauson, Anne-Helene
dc.contributor.authorPerez de Nanclares Fernandez, Marta
dc.date.accessioned2018-05-24T11:17:17Z
dc.date.available2018-05-24T11:17:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-575-1478-5
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499093
dc.description.abstractThe European pig industry is heavily dependent on imported protein feedstuffs, particularly soybean meal (SBM). Increased and more efficient use of locally produced protein sources, such as rapeseed (RS), could alleviate the dependency on imports and improve the sustainability and self-sufficiency of pig production in Europe. Because feed represents up to 70% of the total cost for pig producers, small improvements in feed efficiency (FE) when using rapeseed meal (RSM) could enhance production profitability. Digestive and metabolic efficiencies are key factors affecting the net FE in pigs. Alternative protein feedstuffs, including RSM, are typically more fibrous compared with SBM, and can contain other antinutritional factors that could compromise FE. Two experiments were thus conducted to assess the effects of replacing SBM with RS coproducts on energy and nutrient digestibility and metabolism in pigs. The present thesis includes three papers, Papers I and II are based on data collected from Experiment 1 while Paper III is based on data collected from Experiment 2.nb_NO
dc.description.abstractSvineproduksjonen i Europa er i dag svært avhengig av importerte proteinråvarer, særlig soyamel (SBM). Økt og mer effektiv bruk av lokalproduserte proteinkilder, som rapsfrø (RS), kan redusere avhengigheten av importerte råvarer, og øke bærekraften og selvforsyningen av europeisk svineproduksjon. Fôret representerer opptil 70% av den totale kostnaden i svineproduksjonen, og dermed kan små forbedringer av fôreffektiviteten (FE) ved bruk av rapsfrømel (RSM) bidra til økt lønnsomhet for produsentene. Fordøyelighet og metabolisme er sentrale faktorer som påvirker omsetningen av næringstoffer hos gris. Alternative proteinfôrmidler, som RSM, er typisk mer fiberrike sammenlignet med SBM, og kan også inneholde andre anti-næringsstoffer som kan redusere fôreffektiviteten. Det ble derfor gjennomført to forsøk for å vurdere effekten av å erstatte SBM med coprodukter av rapsfrø, på fordøyelighet og metabolisme av energi og næringsstoffer hos gris. Disse forsøkene er samlet i tre artikler i denne avhandlingen. Artikkel I og II er basert fra data fra det første forsøket, mens artikkel III er basert på forsøk nummer to.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2017:90
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleRapeseed co-products in pig diets : effects on nutrient and energy digestibility and metabolismnb_NO
dc.title.alternativeRaps co-produkter i grisedietter : effekter på næringsstoff- og energi-fordøyelighet og metabolismenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 233685/E50nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal