Show simple item record

dc.contributor.advisorThoren, Anne-Karine Halvorsen
dc.contributor.authorMelberg, Maja
dc.date.accessioned2018-02-07T14:09:48Z
dc.date.available2018-02-07T14:09:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2483342
dc.description.abstractOver halvparten av jordens befolkning lever i dag i byer, og det er forventet en stor vekst i dette antallet. I Norge bor helle 80% av befolkningen i byer og tettsteder. I byene er det et stort politisk press for fortetting, og dette har ført til i nedbygging av byers grøntområder. I de senere årene har det vært en ekstrem nedgang i verdens dyreliv, der hovedgrunnen er endringer i arealer og arealbruk. I Norge er grønne tak kommet i vinden. Dette skyldes hovedsakelig den forventete økningen i nedbør som følge av klimaendringer, og en reduksjon av grøntområdene på bakkeplan. Grønne tak blir lovprist for alle fordelene de skal ha, ikke bare i forhold til å holde tilbake vann, men også som bidrag til å øke det biologiske mangfoldet. I denne masteroppgaven vil jeg se på hvordan grønne tak kan bli planlagt og utformet for å tilrettelegge for fuglers behov. Først vil jeg gå gjennom relevant kunnskap på området og analysere ulike prosjekter. Deretter vil jeg komme opp med noen prinsipper basert på den innhentede kunnskapen. Etter dette vil jeg gå igjennom et caseområde, se på de stedegne forholdene og komme opp med forslag til hvordan man kan planlegge og utforme grønne tak for fugler. Gjennom denne masteroppgaven har det blitt tydelig at det er et stort kunnskapshull når det kommer til hvordan man kan planlegge grønne tak med hensyn til fugler. Dermed vet vi ganske lite om effekten bruk av grønne tak kan ha på byens fugleliv. Det ble også tydelig gjennom kunnskapsinnhentingen og eksempelprosjektene, at det er diskutabelt om alle grønne tak er fordelaktige for det biologiske mangfoldet og fuglelivet, det kommer helt an på utformingen og innholdet av det grønne taket.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleFugler på Taketnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Romlig, territoriell planlegging: 238nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal