Show simple item record

dc.contributor.advisorHouck, Leif Daniel
dc.contributor.authorMüller, Katrine
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2017-11-10T07:58:35Z
dc.date.available2017-11-10T07:58:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465417
dc.description.abstractDet er i dag et stort prispress på boligmarkedet som har ført til høye boligpriser spesielt i de største byene. For at folk skal kunne komme inn på boligmarkedet prosjekteres og bygges det derfor små boliger. Hensikten med masteroppgaven er å undersøke om det finnes noen forskjeller i bokvalitet i små boliger som er utformet med og uten tilgjengelighet. En reduksjon i boligers areal påvirker kvaliteter som møbelmål, møbelmengde, betjenings- og passasjearealer osv. som igjen kan være med på å redusere boligens brukbarhet og funksjonalitet. Samtidig vil boliger hvor man tar hensyn til betjenings- og passasjearealer etter TEK10 sette en begrensing på valgmulighet rundt arealfordelingen i boligen slik at kvaliteter som møbelmengde og møbelmål igjen blir påvirket. I oppgaven ble boliger på 50 kvadratmeter eller mindre undersøkt da det i dag er tillatt å bygge opptil 50 prosent av små boliger uten krav til tilgjengelighet i boligprosjekter. Siden små boliger i dag utformes både med og uten tilgjengelighet var det dermed ønskelig å evaluere om det var noen forskjeller bokvalitet i slike boliger. Dette kan gjøres ved å kategorisere boliger under kategoriene tilgjengelige og ikke tilgjengelige utformede boliger for så å undersøke konkrete kvaliteter knyttet til boliger under hver kategori for tilslutt å evaluere resultatet av disse kvalitetene opp mot hver kategori.nb_NO
dc.description.abstractThe housing market in Norway has lately seen a massive growth in prices, in particular in the largest cities. To continue providing affordable housing developers have therefore started building smaller apartments. The purpose of this thesis is to investigate whether there are differences in quality of living between these homes when built with and without accessibility. A reduced living area will affect aspects such as furniture size and quantity, size of entryways, etc., and these factors can contribute to a reduction in living comfort. At the same time, homes where accessibility concerns are addressed according to Norwegian standard TEK10 have less floor planning options, further restricting these same factors. Apartments with total living areas of less than 50 square meters are considered in the thesis, as Norwegian law currently allows 50 percent of small homes to be built without accessibility in new developments. Considering that housing of this size are built both with and without accessibility these homes are believed to be ideal for researching differences in comfort of living. The research was carried out by categorizing homes as accessible and not, then investigating specific qualities tied to homes in each category, finally evaluating the results of these qualities between the categories.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleAnalyse av bokvalitet i to-roms boliger med og uten krav til tilgjengelighet i henhold til byggetekniske forskrifternb_NO
dc.title.alternativeComparison study of housing quality in accessible and non-accessible single bedroom housingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500nb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO
dc.description.localcodeM-BAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal