Show simple item record

dc.contributor.advisorLangdalen, John Petter
dc.contributor.advisorYideti, Tatek Fekadu
dc.contributor.authorWivelstad, Geir
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-08-16T10:31:38Z
dc.date.available2017-08-16T10:31:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450883
dc.description.abstractHulrom og lagtykkelse i veioverbygninger har mye å si for bæreevnen til veien og dermed også levetiden. Ved å ha en pålitelig metode for å undersøke disse to faktorene så vil man ha en bedre basis til å planlegge vedlikeholds og forsterkningstiltak. Georadar er en relativt ny tilstandsmålingsmetode i Norge og det er et uttrykt ønske fra Statens Vegvesen å undersøke nøyaktigheten og effektiviteten av denne metoden. Denne oppgaven tar for seg og analyserer data fra tidligere gjennomførte georadar-målinger før resultatene av dette sammenliknes med målingsresultater fra konvensjonelle metoder. Det er fokus på to egenskaper ved veidekker; hulromsandel og lagtykkelse. I oppgaven er det først en teoridel som beskriver virkemåten til georadar og tidligere konvensjonelle målemetoder, før selve undersøkelsen og metoden beskrives nærmere. Analysen beskrives i detalj før tolkningene gjennomgås og et resultat foreligger. Det er en påfølgende diskusjon og på bakgrunn av analysert data og betraktninger gjort underveis er konklusjonenene som følger: 1. Georadar kan brukes til tolkning av hulromsandeler i dekkelag 2. Georadar kan brukes til tolkning av lagtykkelser i bituminøse lag 3. Tolkning av rådata har svært mye å si for resultatet til undersøkelsene, og erfaring i tolkning av slik data er viktig for å få et riktig resultat 4. Anvendeligheten og hurtigheten til innhenting av rådata i felten gjør at georadar er et verktøy som kan fungere bra til supplerende undersøkelser Air voids and the thicknesses of layers in the road superstructure are crucial for the carrying capacity and the lifetime of the road. If there was a reliable method of surveying these two factors, there would be a better basis for planning road maintenance and reinforcement. Ground penetrating radar is a fairly new technique in Norway used for analysing the condition and state of road networks and the Norwegian Public Roads Administration are interested in learning more about how precise and effective this method is. This thesis will analyse raw data from surveying done with ground penetrating radar. Then the results from the interpretation of the data will be compared to results from conventional methods of examining road structures. The focus will be on two characteristics of the road; air voids and layer thickness. The thesis begins with theory about conventional methods and ground penetrating radar. Then the method for analysing raw data and interpreting it will be explained in more detail. Afterwards the result will be discussed and on the basis of this the conclusions from this thesis are as follows: 1. Ground penetrating radar (GPR) can be used for examining air voids in pavements 2. GPR can be used to examine the layer thicknesses of bituminous layers 3. The interpretation of raw data is very crucial for the result of the road inspection, and experience is needed in order to interpret data correctly 4. The speed and applicability GPR has in gathering data from the road shows that GPR is a good tool used for supplementary examination of roadsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.titleBruk av georadar til å undersøke tilstanden til veikonstruksjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal