Show simple item record

dc.contributor.authorJarli, Tine Madeleine Veiby
dc.date.accessioned2015-11-06T09:07:04Z
dc.date.available2015-11-06T09:07:04Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-11-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359533
dc.description.abstractDenne studien omhandler den genetiske sammenhengen mellom purkeegenskapen hold ved avvenning på førstekullspurker, og produksjonsegenskapene daglig fôrinntak(dfi), tilvekst og fôrforbruk (kg fôr) hos råner. Holdet til purka vurderes visuelt ut i fra en skala fra 1-5 med halve poeng, hvor holdpoeng 3- 3,5 er ønskelig. I dette datasettet er gjennomsnittet for holdpoeng 2,62. DFI er et mål på antall kg fôr konsumert per dag, tilvekst er daglig vektøkning i kg og fôrforbruket i antall kg fôr konsumert per vekstperiode. Studien ble utført på 16 306 purker fra ulike besetninger og 10 090 råner fra teststasjon fra 2008-2015. Rånene ble testet fra 40-120 kg delt opp fire vekstperioder på 20 kg. Vekstperiodene er konstante, og derfor er fôrforbruk og fôrutnyttelse det samme i denne oppgaven. Resultatene fra analysene ga hold ved avvenning en arvegrad på 0,15-0,16, dfi 0,25-0,41, fòrforbruk 0,17- 0,58 og tilvekst 0,20- 0,45. Det var en positiv korrelasjon mellom vekstperiodene for dfi og hold (0,36-0,43), og den totale vekstperioden 40-120 kg og hold (0,50). Det var også en positiv korrelasjon mellom vekstperiodene for tilvekst og hold ved avvenning(0,36- 0,43), og den totale vekstperioden 40-120 kg(0,44- 0,45). Korrelasjonene anses som gunstige i henhold til Norsvin sitt avlsmål. Korrelasjonen mellom fôrforbruk og hold er tilnærmet lik null. På grunn av den gunstige korrelasjonen mellom hold og produksjonsegenskapene dfi og tilvekst vil det være mulig å oppnå fremgang for egenskapen hold ved avvenning, men det avhenger av fremgangen til de andre egenskapene. Det anbefales at egenskapen hold ved avvenning blir overvåket for å unngå en ugunstig utvikling mot for feite purker.nb_NO
dc.description.abstractThis study is about the genetic correlations between body condition score (BCS) at weaning for first parity sows and the production traits daily feed intake(DFI), daily gain and feed consumption for boars. Body condition is visually measured on a scale from 1-5 with half points, where a score of 3-3,5 i desirable. The average BCS for this dataset is 2,62. DFI is a measure of kg feed consumed per day, daily gain is measured in kg per day and feed consumption is kg feed consumed per growth periode. The studie contains data from 16 306 sows from different herds and 10 090 boars stationed at test from 2008 - 2015. The boars were testet from 40-120 kg divided into fire growth periodes at 20 kg. The growth periodes are constant and therefore feed consumption and feed conversion is the same in this study. The results from this study gave a heritability for BCS at 0,15-0,16, dfi 0,25-0,41, feed consumption 0,17-0,58 and daily gain 0,20-0,45. There is a positive correlation between BCS and all the growht periodes for DFI (0,36-0,43), as well as the total periode 40-120 kg (0,50). There were also a positive correlation between BCS and the growth periodes for daily gain (0,36-0,43), as well as the total periode 40-120 kg (0,44-0,45). These correlations are considered as favorable. No correlation between BCS and feed consumption were found in this study. Because of the favorable correlation between BCS and the production traits DFI and daily gain, a genetic gain for BCS is possible but depends on the other traits. The trait BCS should be monitored to avoid an unfavorable development towards fat sows.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.titleDe genetiske sammenhengene mellom hold ved avvenning på purker og produksjonsegenskaper hos rånernb_NO
dc.title.alternativeGenetic correlations between body condition score on sows and production traits for boarsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Livestock breeding, rearing, reproduction: 912nb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal