Show simple item record

dc.contributor.authorBergmann, Emil André
dc.date.accessioned2014-09-04T10:09:30Z
dc.date.available2014-09-04T10:09:30Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-09-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218743
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker alternativer for hvordan øya Myken bør forsynes med elektrisitet når den eksisterende sjøkabelen er forventet å nå sin endelige levetid i nær fremtid. To av de undersøkte alternativene omfatter lokal og selvforsynt elektrisitetsproduksjon; et dieselkraftsystem og et hybridsystem bestående av vindkraft og dieselkraft. I det tredje scenarioet vil en ny sjøkabel erstatte den eksisterende sjøkabelen. Det er vurdert til at nettselskapet vil være nødt til å opprettholde sin leveringsplikt til Myken så lenge det eksisterer en fastboende befolkning og aktiv næringsvirksomhet på øya. Scenarioet som befatter utlegging av ny sjøkabel, som vil koble Myken til sentralnettet i Norge, ble fort avskrevet som beste mulighet for elektrisitetsforsyning av øya. Scenarioet vil gi langsiktige marginale energikostnader på nesten 4 kr/kWh for nettselskapet, og en netto nåverdi på -41 700 000 kr i løpet av den 50 år lange forventede levetiden til scenarioet. Den største ulempen knyttet til scenarioet er vurdert til å være de store, ugjenkallelige investeringskostnadene for sjøkabel, ettersom det er knyttet stor usikkerhet til det fastboende befolkningsgrunnlaget på Myken i fremtiden. Det undersøkte dieselkraftsystemet har vist seg å gi omtrent likeverdige langsiktige marginale energikostnader som sjøkabelscenarioet (3,79 kr/kWh). Netto nåverdi for scenarioet på -18 000 000 kr er likevel mye høyere. Den korte forventede levetiden på 10 år og de lave investeringskostnadene til dieselkraftsystemet er vurdert til som positive faktorer for scenarioet, grunnet nevnte usikre befolkningsgrunnlag på Myken. Dersom det legges til grunn en fastboende befolkning og/eller aktiv næringsvirksomhet på øya i mer enn ti år fra prosjektets iverksettelse, er dieselkraftsystemet funnet til ikke å være det beste alternativet for ny elektrisitetsforsyning av Myken. Av de undersøkte scenarioene har hybridsystemet vist seg å genere de laveste langsiktige marginale energikostnadene for energi (2,91 kr/kWh), og de største inntektene i form av kraftsalg, nettleie og salg av elsertifikater. Hybridsystemet har også vist seg å være alternativet som bidrar til de største negative konsekvensene for lokalmiljøet på Myken, hovedsakelig grunnet oppføring av den 45 meter høye vindturbinen i scenarioet. Dersom det legges til grunn at det vil eksistere en fastboende befolkning på Myken i mer enn 10 år fra iverksettelse av valgte scenario, er det funnet at hybridsystemet representerer det beste undersøkte alternativet til fremtidig elektrisitetsforsyning av Myken. For hybridsystemet er det undersøkt til hvilken grad energilagring kan bidra til overføring av energi, samt å avlaste dieselgeneratorer i kraftsystemet. Det er konkludert med at batterier i hybridsystemet med tilgjengelig energi > 10 kWh vil redusere antall tomgangstimer og antall oppstarter for dieselgeneratorene, men ikke til hvilken grad. For å gjøre bedre vurderinger av dette kreves det et bedre datasett over kraftforbruk og vindhastigheter for øya.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Elektrotekniske fag: 540::Elkraft: 542nb_NO
dc.subjectSelvforsynt kraftsystemnb_NO
dc.subjectVindkraftnb_NO
dc.subjectDieselkraftnb_NO
dc.subjectStand-alone power systemnb_NO
dc.subjectAutonomous power systemnb_NO
dc.subjectOffgrid power systemnb_NO
dc.subjectHybridsystemnb_NO
dc.subjectHybrid Power Systemsnb_NO
dc.subjectDistributed generationnb_NO
dc.subjectDistribuert energiproduksjonnb_NO
dc.subjectLokal energiforsyningnb_NO
dc.titleNy elektrisitetsforsyning av øya Myken på Helgelandskystennb_NO
dc.title.alternativeNew Electric Power Supply of the Island of Myken on Helgelandskystennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber141nb_NO
dc.description.localcodeM-IØnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record