• Vurdering av kvalitet i historiske eplesorter 

      Lichtenfeld, Kristin (Master thesis, 2011-11-02)
      Høyt forbruk av frukt og grønnsaker har vist seg å være gunstig for menneskets helse, trolig på grunn av antioksidantinnholdet. Frukt er en viktig kilde til disse antioksidantene i norsk kosthold. Selv om epler innholder ...