Commercial use of the work is not permitted except by written agreement with the author. Nor may the work be altered in any way.
Kommersiell bruk av verket er ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med forfatteren. Det må heller ikke foretas endringer i verket.

Recent Submissions

View more