• Fosforfraksjoner i dyrka jord med utgangspunkt i langtidsforsøk 

      Vedvik, Jan Frode (Master thesis, 2014-02-14)
      I denne oppgaven ble det brukt data fra to langtidsgjødslingsforsøk etablert i 1966 med ulike nivåer av fosfor og kalium for å studere hvordan gjødsling med P har påvirket innholdet av ulike P-fraksjoner i jorda (P-AL, ...