Show simple item record

dc.contributor.authorSandnes, Ragnhild
dc.date.accessioned2012-08-13T10:43:59Z
dc.date.available2012-08-13T10:43:59Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-08-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186055
dc.description.abstractDet ble utført et forsøk med byggbasert fôr til slaktekyllinger. Fôret ble tildelt i to dietter der den ene var tilsatt enzym (β-glukanase og xylanase) og den andre var uten tilsetning. Det er kjent at slaktekylling ikke kan utnytte fiberholdige fôrmidler i særlig grad. Det er også kjent at bygg innehold løselig kostfiber som fører til anti-nutritiv effekt i fordøyelseskanalen hos slaktekylling. Det var derfor forventet dårligere resultat på en byggbasert diett uten tilsetning av enzymer. Tidligere forsøk har vist at ved tilsetning av fiberspaltende enzymer, blir produksjonsresultatene akseptable og på nivå med dietter med lite kostfiber. Det kunne ikke påvises signifikant høyere fôropptak, tilvekst eller fôrutnytting for dietten tilsatt enzym i dette forsøket, men produksjonsresultatene viste akseptable resultater for begge diettene. Resultat fra måling av viskositet i prøver fra tynntarm viste lave verdier, mellom 1-3 centipois (cp). Omsettelig energi var signifikant høyere for kyllingene som fikk dietten tilsatt enzym. Årsaken til resultatene i dette forsøket kan skyldes at bygg som ble benyttet ikke inneholdt mye løselig kostfiber, men kornet var ikke analysert for dette. I denne avhandlingen blir også resultatene fra et tidligere forsøk med erteskallfiber som kilde til uløselig kostfiber til haner presentert. Resultatene viser signifikant redusert energiverdi målt ved omsettelig energi ved tilsetning av erteskallfiber, og denne ble redusert proporsjonalt med økende tilsetning. An experiment was conducted on barley-based diets. Two diets were fed to broiler chickens, one with and the other without enzyme (β-glucanase and xylanase) supplementation. It is known that chickens cannot utilize fibrous feed very well, and that the barley contains soluble dietary fiber which poses anti-nutritive effect in the digestive tract of chickens. Poor performance was expected as a result of feeding barley-based diet without enzyme supplementation. It has been shown in several previous experiments that performance of chickens fed high-fiber diet supplemented with enzymes could be similar to that in birds fed low-fiber diets. Performance of chickens in this study was high and enzyme addition had no significant effect on feed intake, body weight gain or feed utilization. Viscosity of samples from the small intestine was very low in the range of 1-3 centipois. AME was significantly higher for the chickens that received enzyme supplemented diets. It is assumed that high performance in this experiment could be due to low concentration of soluble dietary fiber in the barley, but the grain was not analyzed for this. In this thesis, the results from previous experiments with bread containing different levels of fiber from pea hulls as a source of insoluble dietary fiber is presented. Bread was fed to adult cockerels. The results show significant reduction in energy value measured as AME by increased level of pea hull fiber.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectfôrno_NO
dc.subjectkyllingerno_NO
dc.subjectdietary fibresno_NO
dc.subjectbroiler chickensno_NO
dc.subjectfeedingno_NO
dc.titleFiberrike ingredienser i fôr til fjørfe : effekt av bygg på produksjonsresultater for slaktekylling og erteskallfiber på energiverdi for voksne hanerno_NO
dc.title.alternativeIngredients rich in fiber in feed for poultry : effect of barley on production of broiler chickens and fiber from pea hull on energy value for adult cockerelsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Animal feeding: 918no_NO
dc.source.pagenumber50no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record