Select a community to browse its collections.

 • Bodø kommunes arbeid med fremmede skadelige karplantearter 

  Giri, Sarbani (Bachelor thesis, 2023)
  Oppgaven ser på ansvarsområder hos ulike instanser som arbeider med fremmede arter i Norge, og fordeling av dem. Den utdyper også om hva som definerer om en art er fremmed eller ikke i Norge, og begreper og regelverk ...
 • Vestby kommune sin overvannsstrategi 

  Bekkevold, Cecilia (Bachelor thesis, 2023)
  Klimaendringene skyldes menneskelig aktivitet, og klimaframskrivninger blir fremstilt på bakgrunn av to ulike utslippsscenarioer. Om verden følger samme utvikling som de siste ti årene, forventes det mer ekstremvær, deriblant ...
 • Naturguidens rolle og ansvar knyttet til sikkerhetsstyring i naturbasert reiseliv 

  Klevengen, Silje Marie (Master thesis, 2023)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan naturguider i Norge forstår sitt eget ansvar og sin rolle knyttet til sikkerhetsstyring i naturbasert reiseliv, og få bedre innsikt i sikkerhetsstyringssituasjonen og ...
 • Studies of Cyclization Reactions for the Formation of Carbazole Alkaloids 

  Bentzen, Maria (Master thesis, 2023)
  Karbazol-alkaloider er en gruppe naturstoffer kjent for sine spennende biologiske aktiviteter. Karbazol-alkaloidet Clausenalansine A ble isolert fra frukten til Clausena lansium og har vist nevrobeskyttende aktivitet mot ...
 • Konsekvenser av inseminering med kjøttfesemin for NRF-kviger og kalvene deres 

  Aastveit-Røinaas, Anna; Oldre, Bergljot (Student paper, others, 2023)
  Denne fordypningsoppgaven er et retrospekt kohort-studie hvor vi har undersøkt konsekvensene av å inseminere renraset NRF-kviger med kjøttfesemin. Hovedfokuset vårt har vært på forekomsten av dystokier, hvor vi har sett ...

View more