Show simple item record

dc.contributor.advisorNesje, Marit
dc.contributor.authorØrmen, Live
dc.contributor.authorHunshamar, Carina Isabelle
dc.contributor.authorLange, Alexandra Torjusen
dc.date.accessioned2024-05-23T08:16:18Z
dc.date.available2024-05-23T08:16:18Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3131184
dc.description.abstractFormålet med denne litteraturstudien var å undersøke hvordan man kan vurdere livskvaliteten til hunder og katter som gjennomgår kreftbehandling i form av kjemoterapi. Det kom frem av vårt litteratursøk at det stadig forskes mer på bruk av standardiserte verktøy som spørreskjemaer rettet mot dyreeiere. Vi ønsket å se om det å ta i bruk slike Quality-of-Life (QoL)-spørreskjemaer kunne bidra til en bedring av dyrevelferden, også i henhold til det norske regelverket om dyrevelferd. Totalt har vi inkludert 13 vitenskapelige artikler, hvorav syv benytter seg av spørreskjemaer for vurdering av livskvalitet. God livskvalitet kan defineres ut fra flere aspekter, deriblant fysisk og psykisk helse, samt evnen til å utøve normal atferd. Det norske regelverket har som formål å fremme god dyrevelferd og påse at dyr behandles med respekt, også ved medisinsk behandling. Flere av studiene vi undersøkte, viste at standardiserte skjemaer kunne være utfordrende å bruke. Både fordi dyrehelsepersonell er avhengig av eiers vurdering av deres kjæledyr, og at ulike dyrehelsepersonell kan vurdere livskvalitet ulikt, siden smerte og velvære er subjektivt. På tross av utfordringene, var det enighet om at det å vurdere livskvalitet ved hjelp av standardiserte skjemaer, kunne føre til at det ble enklere å overvåke både bivirkninger og effekter av behandling over tid. Dette kan føre til en forbedring av dyrevelferd hos hunder og katter som behandles med kjemoterapi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleMetode for evaluering av dyrevelferd og livskvalitet hos hund og katt som behandles med kjemoterapien_US
dc.title.alternativeMethods for evaluating animal welfare and quality of life of cats and dogs treated with chemotherapyen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber67en_US
dc.description.localcodeB-DYRen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal