Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKari Klanderud
dc.contributor.advisorSiri Lie Olsen
dc.contributor.authorFinne, Live Midthjell
dc.date.accessioned2024-01-26T17:27:12Z
dc.date.available2024-01-26T17:27:12Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.nmbu:wiseflow:6985909:56820749
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3114152
dc.description.abstractDet er antatt at klimautviklinga fram mot år 2100 vil føre med seg auka temperaturar, meir nedbør og meir snø i høgfjellet. Det er også antatt at alpine plantesamfunn vil oppleve klimaendringane raskare enn det globale gjennomsnittet. I denne studien vart det simulert aukande temperaturar ved bruk av «open top chambers» (OTC) på Sanddalsnuten på Finse, som vart samanlikna med kontrollruter ved same lokasjon, for å undersøke kjønnsfordeling og reproduksjonsevna til Dryas octopetala dersom temperaturane stig. Det vart registrert fleire blomster og knopp i OTC enn i kontroll, noko som kan koma av at når temperaturen aukar får planta lenger vekstsesong grunna tidlegare blomstring om våren. Vidare vart det registrert tre kjønn av blomstrane til Dryas octopetala; ho, han og hermafroditt. Dette stemmer overeins med at Dryas octopetala er ein gynodioik plante. Kjønnsfordelinga var ikkje påverka av temperatur, men truleg arva av ein nukleær cytoplasmatisk interaksjon. Det var høgare vekt per frø og fleire frø per blome i OTC enn i kontroll, noko som kan forklarast ved at når vekstsesongen til Dryas octopetala vert lenger grunna auka temperaturar, vil planta få lenger tid til å produsere frø, som igjen fører til at det vert tyngre frø og fleire frø per blome. Det var ingen forskjell i frøvekt eller antal frø per blome mellom ho- og hermafrodittblomster. Dette kan skuldast manglande samanheng i frøproduksjonen mellom dei to kjønna, eller at det vart registrert for få hokjønna blomster i forhold til hermafrodittar. Ut i frå resultata i denne studien kjem Dryas octopetala til å produsere fleire blomster, som vil ha høgare vekt per frø og ha fleire frø per blome dersom temperaturane aukar, som igjen kan føre til at det vil verte hyppigare førekomst av Dryas octopetala.
dc.description.abstract
dc.languagenno
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences
dc.titleKorleis vil auka temperaturar påverke reproduksjonsevna og kjønnsfordelinga til Dryas octopetala?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel