Show simple item record

dc.contributor.advisorMaletskyi, Zakhar
dc.contributor.advisorCuprys, Agnieszka Katarzyna
dc.contributor.advisorRathnaweera, Subhash Srikantha
dc.contributor.authorGranøien, Jonas
dc.date.accessioned2022-12-09T13:49:58Z
dc.date.available2022-12-09T13:49:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3037044
dc.description.abstractDenne masteroppgaven ble gjennomført i samarbeid med Aquateam COWI og Nye Veier. Prosjektet TreatRW har som formål å innfri Transport 2025 programmet. Det skal legges til rette for raske og innovative løsninger. I denne delen er hovedfokus infiltrasjonsgrøfter. En teststasjon langs E18 Bamble kommune ble etablert for å samle inn avrenningsvann fra vei. Med denne typen vannprøver kan forurensninger i AVV karakteriseres og være med på å bygge en modell for kunstig avrenning til bruk i forsøk. Avrenning fra vei og tunneler er kjent med å være forurenset av spesielt tungmetaller og PAH. Forurensningskonsentrasjonen i avrenningsvannet påvirkes av både nedbør og ÅDT. Det er kjent at denne typen forurensninger har negative påvirkninger på menneskers helse og akvatiske miljøer. En modellvann løsning med metallene nikkel, kobber, sink, kadmium og bly ble kjørt gjennom kolonner med filtermaterialene sand, kompost, biokull, olivine og leca, i ulike blandinger og sammensetninger, for å teste materialenes filterkapasitet. Forsøket ble kjørt kontinuerlig over ni dager. Vannprøver ble tatt daglig og senere analysert med et ICP-MS apparat. Etter ni operasjonsdager viste olivin seg å være det suverene materialet til fjerning av de fem metallene. Kompost og biokull blandingen og Filtralite HMR leverte over 70%, som er Statens vegvesens teoretiske maksgrense for infiltrasjon, fjerning gjennom hele forsøket. Fjerningen av nikkel i sand med 25% kompost var dobbelt av det sand med 5% klarte, som er Statens vegvesens anbefaling for moldinnhold i grøfter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleUndersøkelse av materialers evne til fjerning av tungmetaller for implementering i infiltrasjonsgrøfteren_US
dc.title.alternativeInvestigation of heavy metal removal capacity for different materials for implementing in infiltration trenchesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-VMen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal