• Tverrfaglig masterprosjekt 2023 : Oslofjorden død eller levende 

      Ødegård, Ingrid Merete (Report, 2023)
      Oslofjordens økosystemer er under sterkt press knyttet til en rekke ulike menneskelige påvirkningsfaktorer, og i 2021 ble det vedtatt en nasjonal tiltaksplan for å bedre forholdene. I 2023 har åtte studenter ved fire ...