Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrunvatne, Tonje
dc.date.accessioned2015-08-06T09:03:07Z
dc.date.available2015-08-06T09:03:07Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-08-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295107
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om krav til luminanskontrast i praksis. Problemstillingen skal svare på hvilke verktøy som egner seg til å beregne luminanskontrast, og hvor egnet disse er. Bakgrunn for oppgaven er kravene til luminanskontrast i universelt utformede bygg. Planleggere og arkitekter kan risikere å miste ansvarsretten hvis det ikke prosjekteres i henhold til disse kravene. Det er vanskelig å bestemme luminanskontrast før et bygg er ferdig prosjektert, og det finnes heller ingen gode metoder for å kontrollere at det er prosjektert i henhold til kravene. Teorigrunnlaget er knyttet til lovgivning, veiledning og standarder, lysteori, syn, farger og målemetoder for å bestemme luminanskontrast. Metoden i oppgaven består av et litteraturstudie og en kvantitativ metodedel. Det er gjort målinger med tre ulike måleinstrumenter. NCS fargemåler og NCS lyshetsmåler måler refleksjonsfaktor, og spektroradiometer måler luminans. Målingene er gjort i en trapp i en kjeller uten dagslys, og i en kantine med mye dagslys. Deretter er måleresultatene brukt til å beregne luminanskontrasten til ulike materialkombinasjoner. Resultatene viser at det kun er spektroradiometeret som er godt egnet til å måle luminans. For måling av refleksjonsfaktor er fargemåleren passe egnet, og lyshetsmåleren uegnet. Spektroradiometer regnes som mest nøyaktig fordi det kan måle gjennomsnittet av luminansen innenfor måleradiusen. Fargemåleren egner seg til matte og jevne overflater, men ikke hvis overflatene er ru og spraglete. Lyshetsmåleren gir for unøyaktige resultater til at de kan brukes i denne sammenhengen. På bakgrunn av resultatene fra beregning av luminanskontrast er spektroradiometeret mest pålitelig. Samtidig har belysningsstyrke og målevinkel innvirkning på luminanskontrasten. Resultatene viser at det ikke er gitt at man får høyere luminanskontrast med økning i belysningsstyrke. Det er nødvendig å fastsette mer dokumenterbare og etterprøvbare krav til luminanskontrast. Det bør også utarbeides prosedyrer for hvordan målingene skal utføres og kontrolleres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleKrav til luminanskontrast i praksisnb_NO
dc.title.alternativeRequirements for Luminance Contrast in Practicenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530nb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.description.localcodeM-BAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel