Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVandsemb, Ole Anders
dc.date.accessioned2015-07-31T10:08:52Z
dc.date.available2015-07-31T10:08:52Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-07-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294047
dc.descriptionMålet med oppgaven er er å kartlegge, og presentere droneteknologien og tjenestemarkedet slik det fremstår i dag på en slik måte at et nettselskaps FoU-avdeling kan prioritere rekkefølge på FoU-innsatsen og dermed ressursene og rekkefølgen på en eventuell innfasing av droner på en god måte. Hovedfokus vil ligge på problemstillinger knyttet til overføringslinene og master, primært i sentralnettet, men det meste vil være overførbart til andre deler av kraftnettet. Oppgaven vil dog kun ta høyde for de tekniske mulighetene, og ikke økonomiske analyser.nb_NO
dc.description.abstractProduktene og teknologien på dronemarkedet i dag har kommet langt i å levere droner som kan nyttegjøres i det elektriske kraftnettet. Det antas at dette er en utvikling som vil fortsette. På tjenesteleverandørsiden framstår markedet derimot som mer umodent. Det gjelder spesielt tjenester som retter seg mot kraftnettet og i størst grad sentralnettet. Av tjenestene som fremstår som anvendbare i denne sammenheng er landmåling av mindre områder. Inspeksjonstjenester er også i noen tilfeller på et modent nivå. Ellers kreves tilpasninger og videre utvikling for at de andre tjenestene i større grad skal tilfredsstille nettselskapenes behov. Konklusjonen i denne oppgaven baserer seg på et utvalg av produsenter og tjenesteytere fra dronebransjen som tilbyr produkter som kan anvendes på det elektriske kraftsystemet. Aktuelle produsenter og tjenesteytere er oppsøkt gjennom forskjellige kanaler hvor de har presentert sine produkter, som for eksempel på seminarer, hjemmesider, i møter eller ved personlig kommunikasjon. Denne oppgaven har studert modenheten av disse produktene ved å sette de opp mot utfordringer netteselskapene står ovenfor.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectDronenb_NO
dc.subjectDronebransjenb_NO
dc.subjectUbemannet luftfartøynb_NO
dc.subjectKraftnettnb_NO
dc.titleKartlegging av status for dronebransjen med hensyn på bruksområder for ubemannede luftfartøy i det elektriske kraftnettetnb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of the Use of Drones in the Electrical Power Gridnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Physics: 430::Electronics: 435nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Electrotechnical disciplines: 540nb_NO
dc.source.pagenumber92nb_NO
dc.description.localcodeM-MFnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 3.0 Norge