Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrimstad, Mari
dc.date.accessioned2015-07-30T08:30:39Z
dc.date.available2015-07-30T08:30:39Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-07-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293916
dc.description.abstractÅ gi tilgang til rent drikkevann er ett av de mest effektive midlene for å bedre folkehelsen. I 2002 manglet imidlertid 17 % av verdens befolkning, eller om lag 1,1 milliarder mennesker, tilgang til nok vann, og vann fritt for patogene mikroorganismer. Verdens helseorganisasjon anslår at 1,8 millioner mennesker hvert år dør av diaré, hvor 90 % av disse er barn under fem år, hovedsakelig i utviklingsland. Offentlig vannforsyning i utviklingsland klarer ofte ikke å produsere og distribuere vann som er trygt for forbruk. Anskaffelse av rent drikkevann har derfor ofte blitt en oppgave for hver enkelt husstand, og viktigheten av husholdningsbasert rensing av drikkevannet for å redusere vannbårne sykdommer blir derfor stadig mer anerkjent. Hensikten med dette studiet var å teste ut et nytt drikkevannsfilter med umettet strømning, både dets utforming, og mikrobiell renseeffekt. I Norge ble Salmonella typhimurium fag 28B benyttet ved analyse av filterets evne til å inaktivere og fjerne virus. Både i Norge og i Kenya ble det analysert for totale koliforme bakterier og Escherichia coli. Forsøk på filteret gikk over en periode på åtte uker, tre ved NMBU i Norge, og fem ved Dala Rieko, Kenya. Studiet viste en svært lav fjerning / inaktivering av Salmonella typhimurium fag 28B, hvor den høyeste reduksjonen i filteret var på 1 log10. Filterets renseeffekt av totale koliforme bakterier og E. coli ved forsøk i Norge, var henholdsvis 3,4 og 3,2 log10. Ved analyse av totale koliforme bakterier ved laboratoriet i Kisumu, Kenya, viste resultatet 0 log rensing. Det ble ikke oppdaget verken E. coli eller Enterococcus faecalis i inn- eller utløp. Det er vanskelig å si noe om filterets evne til å holde tilbake / inaktivere virus, på dette tidspunkt. I denne oppgaven ble det bare analysert for S.t.28B. Det kan være flere grunner til dårlig tilbakeholdelse / inaktivering av denne fagen. S.t.28B blir sett på som et konservativt modellvirus, da den er varmetolerant og motstandsdyktig overfor pH. Det vil derfor være interessant for videre studie av filteret å analyse for flere ulike virus.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjecthusholdningsbasert rensing av drikkevannnb_NO
dc.subjectdrikkevannnb_NO
dc.subjectumettet filtreringnb_NO
dc.titleUtprøving av husholdningsbasert rensing av drikkevann basert på umettet filtreringnb_NO
dc.title.alternativeTesting of point-of-use drinking water treatment based on unsaturated filtration.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Hydrotechnology: 538nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Biotechnology: 590nb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO
dc.description.localcodeM-VMnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel