Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKjøllesdal, Marte Karoline Råberg
dc.contributor.advisorAamodt, Geir
dc.contributor.authorValstad, Ida Jeanette Victoria
dc.date.accessioned2022-01-02T20:45:55Z
dc.date.available2022-01-02T20:45:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2835684
dc.description.abstractFormål: Studien har følgende problemstilling; Er det sammenheng mellom eksponering for arsen via morsmelk og mangfold i norske spedbarns tarmflora? Problemstillingen er en relevant del av det norske folkehelsearbeidet da høy biodiversitet i tarmflora er knyttet til god helse og å vite hva som kan påvirke denne er relevant. Nordmenn eksponeres ofte for arsenforurenset mat gjennom et kosthold med mye fisk og sjømat, derfor er det viktig å undersøke de mulige konsekvensene mors arseninnhold i morsmelk har på spedbarns biodiversitet i tarmflora. Dette er en artikkelbasert masteroppgave, hvor artikkelen har fått navnet “Arsen via morsmelk og diversitet i spedbarns tarmflora” og skal utgis i Tidsskriftet den norske Legeforeningen. Metode: Studien anvender data fra en den prospektiv kohorten, NoMIC (Norwegian Microbiota cohort) ledet av Merete Eggesbø fra Folkehelseinstituttet. Vi undersøker sammenhengen mellom totalarsen (tAs) i morsmelk og biodiversitet i tarmflora på n=99 mor-barn-par. Mødrene i studien ble rekruttert ved Sykehuset i Østfold (2002-2005). For å svare på problemstillingen er det gjort lineær regresjonsanalyse, hvor den uavhengige variabelen er diversitet i tarmflora (Shannon H), den avhengige variabelen er tAs-konsentrasjon i morsmelk oppgitt som μg/kg. For å besvare problemstillingen har vi også inkludert potensielle confoundere fordi disse variablene på ulike måter er assosiert med både eksponering (arsen) og den avhengige variabelen (biodiversitet). Resultat: I en lineær regresjonsmodell var ikke arsen assosiert med Shannon index, og heller ikke når det var justert for variabler og potensielle counfoudere. Konklusjon: Vi fant ingen sammenheng med arsenkonsentrasjon i morsmelk og biodiversitet i tarmflora ved 30-dagers alder. En grunn til at vi ikke fant noen sammenheng kan være at konsentrasjonene av tAs i morsmelk var relativ lave, majoriteten av tAs i morsmelk hovedsaklig av de mindre farlige og organiske arsenforbindelsene fra fisk og sjømat og vi har kun sett på avføringsprøver fra ett tidspunkt i spedbarnas liv - en periode hvor mikrobiomet fortsatt er veldig umodent. Selv om denne studien ikke kunne vise til en signifikant sammenheng arsen i morsmelk og biodiversitet i spedbarn vil fremtidige, mer grundige studier om arsens innflytelse på tarmmikrobiomet være viktige, særlig med tanke på nordmenns hyppige eksponering for arsen. Denne studien gir ingen indikasjon på at gjeldende råd om amming bør endres.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleArsen via morsmelk og diversitet i spedbarns tarmfloraen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-FOLen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal