• The discourses of state terrorism : justifying the Iraq invasion, drone strikes and right-wing extremism 

   Fugledal, Marte (Bachelor thesis, 2019)
   During the twentieth century it is estimated that the number of deaths due to state-started mass murders, genocides and forcible starvations is around 170-200 million (Blakeley & Raphael, 2016). Numbers gathered for Alexander ...
  • Egenskaper ved ulike fallunderlag til bruk for lekeområder i Norge 

   Hofmann, Helene (Bachelor thesis, 2022)
   Fallunderlag er viktig for å ivareta barnas helse- og sikkerhet på lekeplassene, i skolene og i barnehagene. Det finnes en rekke ulike fallunderlag, og de fallunderlagene som blir mest brukt i Norge, er gummi, sand, bark, ...
  • Forvaltning, drift og vedlikehold av granittdekker i utemiljø 

   Lilletveit, Stian Tobias (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven belyser utfordringer knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av natursteinsdekker. I denne teksten ønsker jeg å fremheve nødvendigheten av kvalitetssikring som er bygget på kompetanse. Formålet ...
  • Fremtidsutsiktene for permeable dekker av belegningssteiner 

   Moen, Mats Henrik (Bachelor thesis, 2022)
   Tittelen til oppgaven er: «Fremtidsutsiktene for permeable dekker av belegningssteiner». Det er knyttet en del utfordringer opp til bruk av permeable dekker av belegningsstein. Samtidig er det behov for å imøtekomme dagens ...
  • Gjenbruk av matjord : en mulighetsstudie av Tanberghøgda 

   Blichfeldt, Lars Dahl (Bachelor thesis, 2022)
   Matjord er en av de viktigste ikke-fornybare ressursene på jorden, men i den globale og den norske samfunnsutviklingen har matjord blitt forringet som følge av nødvendige samfunnshensyn. De senere årene har det blitt et ...
  • Grønne tak : nytteverdi og oppbygging 

   Skistad, Fredrik (Bachelor thesis, 2022)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse flere sider av grønne tak og hvilken nytte de kan utgjøre for taket og omgivelsene rundt. Rapporter, standarder og noe relevant lovverk blir dratt frem i arbeidet. Nytteverdier som ...
  • Håndtering av overvann og flom i Voss herad 

   Aalvik, Malin (Bachelor thesis, 2022)
   Ettersom samfunn vokser seg større, i tillegg til at det forventes en økning i ekstremvær og nedbørshendelser - kreves det også at vi tenker nytt om håndtering av overvann og flom. De siste årene har det blitt vanligere å ...
  • i-Tree : trærnes verktøy i byutviklingen 

   Bjerkeli, Hedda (Bachelor thesis, 2022)
   Trær bidrar med mye positivt til våre omgivelser. De renser luft, tar opp og lagrer CO2, forhindrer erosjon, håndterer overvann og senker temperaturen. Det er et stort behov for en større bevissthet og en sterkere argumentasjon ...
  • Indigenous rights and fracking in Patagonia : an ecofeminist perspective 

   Kaksrud, Anita Tvedt (Bachelor thesis, 2022)
   The number of conflicts between natural resource extraction and local populations, particularly indigenous peoples, in South America is the highest in the world. One such case happens in Patagonia, in Argentina’s Vaca ...
  • Lekearealer for barn i tettby 

   Ilyas, Nimra (Bachelor thesis, 2022)
   Det skal gjennom oppgaven diskuteres hva som er gode lekearealer og hvilke betydning de har for barn i tettby. Det finnes regelverk som sikrer barns trygghet mot skade på lekeplasser, og det jobbes med å bedre kvaliteter ...
  • Lekeplassen : hvordan ivareta behov for lek og sikkerhet i utformingen 

   Ashraf, Amna (Bachelor thesis, 2022)
   Lekeplassene i Norge har i de siste årene fått mye oppmerksomhet for et nesten overdrevent bruk av gummidekker. Bekymringene dreier seg om miljøstoffene i gummien som kommer av resirkulerte dekk fra kjøretøy. Folk har ...
  • Matplanter på tak og helse : en studie av naturens innvirkning på mennesket i et urbant miljø 

   Lindqvist, Ingrid Kristine (Bachelor thesis, 2022)
   Interessen for urbant landbruk og dyrking av egne matplanter er økende. Med store deler av den Norske befolkningen boende i tettsteder, kombinert med en stadig fortetting, medfører dette en økende andel mennesker boende i ...
  • Miljø som tildelingskriterium i en anbudskonkurranse 

   Dahl, Jørgen Jovall (Bachelor thesis, 2022)
   Oslo kommune har satt seg et ambisiøst mål om nullutslipp på kommunens bygge- og anleggsplasser innen 2025. I denne oppgaven har jeg sett på strategien kommunen har valgt for å nå dette målet. Det er valgt en innovativ ...
  • Natursteinsdekker og deres funksjon i Midtbyen i Trondheim : fra 1800 til i dag 

   Sundal, Ane Lucie Sjøvold (Bachelor thesis, 2022)
   I Midtbyen i Trondheim har det lenge blitt benyttet natursteinsdekker. Naturstein har mange gode verdier, og blant dem er historisk betydning. Formålet med denne oppgaven er å danne en oversikt over hvordan naturstein har ...
  • Naturtyper i grøntanlegg 

   Rolfsjord, Kamilla Sunde (Bachelor thesis, 2022)
   Norsk natur er under press. 123 naturtyper er oppført på norsk rødliste for naturtyper og står i fare for å bli utryddet. De største årsakene til at naturtypene er truet er arealendringer fra utbygging og landbruk, ...
  • Rettferdig naturstein i norske gater 

   Gökcekli, Zehra (Bachelor thesis, 2022)
   The industry constantly imports natural stone for use in outdoor areas. There is a very large area of use for natural stone, and thus the demand is just as great. We have a long history of using natural stone that stretches ...
  • Sirkulær økonomi i grøntanlegg 

   Ahmed, Bano (Bachelor thesis, 2022)
   Den kjente lineære økonomien hvor et produkt blir laget, brukt, og så kastet er på vei mot en sirkulær økonomi. Der er hovedmålet å holde produktene og ressursene i et kontinuerlig kretsløp hvor minimalt ender opp som ...
  • Sirkulær økonomi i uteanlegg : med Vollebekk torg som case 

   Hellesjø, Sofie (Bachelor thesis, 2022)
   Gjennom nasjonale og internasjonale mål har Norge høye ambisjoner for å utvikle sirkulær økonomi. Dagens dominerende økonomiske modell er lineær, hvor ´bruk og kast´ er metoden for de fleste materialer og produkter. Sirkulær ...
  • Store arrangementers påvirkning ved gjennomføring i grøntanlegg 

   Wilhelmsen, Sigrid Lyslo (Bachelor thesis, 2022)
   Grøntanlegg er sårbare for påkjenninger og skader som følge av store arrangementer. Det skal i mange tilfeller lite til før det oppstår skader, og i mange tilfeller er det faktorer som ikke kan påvirkes. Samtidig som det ...