Show simple item record

dc.contributor.advisorNygård, Ruth Heidi Samuelsen
dc.contributor.advisorOttesen, Stig Ødegard
dc.contributor.authorValøy, Marie Kolvik
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-11-04T08:48:26Z
dc.date.available2021-11-04T08:48:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2827769
dc.description.abstractI januar 2020 erklærte Verdens Helseorganisasjon, WHO, krisetilstand som følge av den raske og verdensomspennende spredningen av sykdommen Covid-19. For å motvirke spredning ble det innført omfattende restriksjoner i mange land, deriblant Norge. Restriksjonene grep inn i folks hverdagsliv, blant annet viser undersøkelser gjort av Urbanett og trafikktall fra Statens vegvesen at det har skjedd en endring i kjørevanene. Respondenter på spørreundersøkelser har også svart at de tror en del av disse endringene har kommet for å bli, også når restriksjonene er over. På grunnlag av analyser av data fra flere ladeanlegg tilknyttet borettslag og sameier kartlegges forskjeller mellom lading av elbiler i 2019 og i 2020. Av særlig interesse er endringer som kan ha sammenheng med restriksjonene, og som kan ha betydning for muligheten for å utnytte fleksibilitetespotensialet fra elbillading. Analysene viser at dagsprofilene for ladingen har blitt likere. Særlig er forskjellen i energi per time for hverdager og helgedager, som var tydelig i 2019, nesten utvisket i dagsprofilene fra 2020. Forutsigbarhet er en viktig forutsetning for å kunne utnytte fleksibilitetspotensialet fra elbillading. I så måte kan denne endringen, dersom noen av de endrede vanene som ligger til grunn holder ved også etter at restriksjonene er over, gi økte muligheter for å utnytte fleksibilitetspotensialet. Samtidig har det skjedd en forskyvning der de ladesesjonene som varer i mer enn 8 timer oftere varer i mer enn 16 timer. Blant sesjoner under 8 timers lengde er det lite endring. For å være aktuelt å ta ut fleksibilitetspotensiale må biler stå tilkoblet lengre enn tiden de trenger for å lade. Sesjoner som varer 16 timer eller mer har derfor ofte større teoretisk mulighet for fleksibilitet i ladetidspunkt enn kortere sesjoner. Dersom det er mulig å vite hvilke sesjoner som har økt sjanse for å stå tilkoblet så lenge, vil en slik endring medføre økt fleksibilitet. Hvor mye og hvilke av disse endringene som ikke endres tilbake når restriksjonene er over, vil ha stor betydning for om og hvordan fleksibilitetspotensialet blir påvirket av koronaperioden i fremtiden.en_US
dc.description.abstractIn January 2020, the World Health Organization, WHO, declared that the fast and global spreading of the sickness Covid-19 was a crisis. In many countries, including Norway, extensive restrictions were made to prevent the spread. These restrictions forced people to alter their everyday lives. Among other things, surveys made by Ubanet and numbers of traffic from Statens vegvesen shows that the driving habits of people has changed. Respondents on surveys also has answered that they believe some of these habits will stay, even after the restrictions are lifted. Based on analysis of data from common installations for charging electrical cars at housing cooperatives, differences in the loading of electrical cars in 2019 and 2020 are found. Changes that might be a consequence of the restrictions, and might lead to changes in energy flexibility potential from electrical cars, are especially interesting. The analysis shows that the daily profiles has become more alike each other. This is especially clear in the case of energy per hour for weekdays and weekends, where the profile of the days in 2020, contrary to how it was in 2019, are almost identical. Predictability is an important condition for being able to utilise the energy flexibility from electrical cars. Thus, if any of the changed habits stay, this change can increase the possibilities of utilising the flexibility potential. In addition, there has been a change where a higher share of the loading sessions that last for more than 8 hours, last for 16 hours or longer. Loading sessions that last for less than 8 hours see little change. A requirement for utilising energy flexibility from electrical car charging, is that the car must be connected for more time than what they need for charging. Therefore, sessions that last more than 16 hours has a higher theoretical possibility of flexibility in loading. If it is possible to know in advance which loading sessions that are more likely to be connected for this length of time, these sessions will give a possible increase of energy flexibility. The extent of durability in these changes after the restrictions end will determine if and how much the energy flexibility potential is affected in the future.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBetydningen av endret adferd som følge av Covid-19 for lading av elbiler i borettslagen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-MFen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal