Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHolm, Erling Dokk
dc.contributor.authorBjørklund, Jarl Bernhard
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-10-29T12:58:32Z
dc.date.available2021-10-29T12:58:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2826582
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg spørsmålet om hvorvidt fysisk observasjon kan benyttes som metode for å vurdere kvaliteten av et byrom. I denne masteroppgaven blir det foretatt en komparativ casestudie av tre byrom sett opp mot miljøpsykologen Ingrid Gehls metode for bo-miljøer. Områdene Fleischerparken i Moss, Union Brygge i Drammen og Stasjonsallmenningen i Oslo var gjenstand for undersøkelser. Oppgaven vil redegjøre for hvordan menneskelige psykologiske behov kan observeres i et byrom. Behovene vil sees i sammenheng med Ingrid Gehls forskning og knyttes opp mot ulike komponenter i byrommet. Dataene som samles inn gjennom fysisk observasjon vil benyttes til å undersøke om kvaliteten til et byrom er observerbar.en_US
dc.description.abstractThis thesis addresses the question of whether physical observation can be used as a method for assessing the quality of urban space. In this master's thesis, a comparative case study of three urban areas is carried out compared to the environmental psychologist Ingrid Gehl's method for living environments. The areas Fleischerparken in Moss, Union Brygge in Drammen and Stasjonsallmenningen in Oslo were the subject of investigations. The thesis will explain how human psychological needs can be observed in an urban space. The needs will be seen in connection with Ingrid Gehl's research and linked to various components in the urban space. The data collected through physical observation will be used to investigate whether the quality of an urban space is observable.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKvalitet av byrom : en studie av byrom med utgangspunkt i Ingrid Gehls psykologiske bobehoven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-EIEen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal